Poszukiwany wolontariusz/ka do pomocy w projekcie „Wiosenny Inkubator Innowacji”

Poszukiwany wolontariusz/ka do pomocy w projekcie „Wiosenny Inkubator Innowacji„, którego celem jest wybór i wsparcie w procesie inkubacji 32 innowacyjnych pomysłów ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów grupy osób 50+, młodych bez doświadczenia zawodowego oraz osób niepełnosprawnych. Projekt wspiera nowatorskie pomysły i rozwiązania, które przyczynią się wypracowania szybszych, tańszych i bardziej wydajnych rozwiązań problemów w obszarze integracji zawodowej osób oddalonych od rynku pracy.

Okres trwania projektu: od 1 października 2016 do 31 marca 2019 (w tym 3 nabory pomysłów na innowacje społeczne)

Rola wolontariusza: towarzyszenie innowatorom w procesie wdrażania
pomysłów, pomoc przy organizacyjnych kwestiach, wsparcie
techniczno-organizacyjne, wsparcie w procesie ankietowania

Przewidywany termin rozpoczęcia działań: kwiecień/maj 2017 (dotyczy I naboru innowatorów)

Wymian czasu pracy wolontariusza: około 10 godzin na Innowatora

Cechy wolontariusza: Osoba kreatywna, odpowiedzialna, komunikatywna, otwarta.

Teren działań wolontariusza: Kielce (współpraca z innowatorem, który będzie realizował innowacyjny projekt na terenie Kielc)

Kontakt: monika.wozniak@wiosna.org.pl
Strona www: http://rynekpracy.wiosna.org.pl/inkubator

English