Szkolenie – „Ethnicity and Integration in Multicultural Europe”

Szkolenie – „Ethnicity and Integration in Multicultural Europe”

Kiedy? W dniach 26.11.2017 – 03.12.2017 w Rumunii.

Szkolenie dla pracowników młodzieżowych z 16 krajów kierowane jest do pełnoletnich osób pracujących z młodzieżą (w tym trenerów, młodych liderów, nauczycieli).

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w umiejętność włączenia młodych ludzi z rożnych grupy etnicznych do działań społecznych a także umiejętność rozwiązywania problemów związanych z izolacją mniejszości. Uczestnicy poznają metody, dzięki którym lepiej w przyszłości będą pracowali z młodzieżą reprezentująca mniejszości etniczne. Uczestnicy z wielu krajów dzielić się będą doświadczeniami związanymi z sytuacją osób reprezentujących mniejszości etniczne. Uczestnicy szkolenia będą mogli również poznać bogactwo kulturowe tych grup. Całość prowadzona będzie aktywnymi metodami edukacji pozaformalnej.

Dodatkowo rezultatem projektu będzie powstanie elektronicznego magazynu prezentującego dobre praktyki w pracy z mniejszościami etnicznymi. Zwrot kosztów podróży do 275€. Po zakończeniu projektu zostaną wręczone certyfikaty „Youthpass” potwierdzające zdobyte doświadczenie. Uczestnik musi posługiwać się językiem angielskim w stopniu co najmniej komunikatywnym.
Z Polski w projekcie uczestnikami będą dwie osoby, kobieta i mężczyzna powyżej 18 roku życia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesłanie swojego zgłoszenia, czyli listu motywacyjnego i CV w języku polskim na adres: erasmus@centrumwolontariatu.eu do dnia 05.11.2017.

English