Otrzymaliśmy darowiznę Fundacji KGHM Polska Miedź

Od Fundacji KGHM Polska Miedź otrzymaliśmy darowiznę w wyskokości 15 tys. zł na realizację projektu ” Starszy Brat, Starsza Siostra”. Jest to projekt skierowany do dzieci z rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, pozostających pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Dzięki otrzymanym środkom będziemy w stanie jeszcze lepiej realizować założenia projektu. Serdecznie dziękujemy ! 

English