Starszy Brat, Starsza Siostra

W 2017/18 r. we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie zrealizowaliśmy IV edycję projektu ” Starszy Brat, Starsza Siostra „.

Celem projektu było wsparcie dzieci i młodzieży znajdujących się w rodzinnych domach dziecka oraz rodzinach zastępczych, pozostających pod opieką Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. Podopieczni PCPR z terenu powiatu kieleckiego, to młode osoby, które mają za sobą trudne doświadczenia życiowe związane, np. z problemami alkoholowymi w rodzinie, śmiercią rodziców, złymi warunkami mieszkaniowymi. Z tego powodu bardzo często mają trudność z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami czy problemy z nauką. W projekcie dzieci otrzymały wsparcie poprzez cotygodniowe spotkania z wolontariuszem, który był jednocześnie mentorem, korepetytorem, ale przede wszystkim „starszym rodzeństwem”.

Założenia projektu realizowane były poprzez cotygodniowe spotkania wolontariuszy z ich podopiecznymi. Spotkania odbywały się zarówno w miejscach zamieszkania dzieci, ale także w specjalnie przystosowanej do tego świetlicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W trakcie spotkań wolontariusze starali się zdobyć zaufanie dzieci, nawiązać z nimi relacji. Pomagali także w nauce. Dla dzieci zostały przygotowane także specjalne warsztaty kreatywne, w których mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy projektu. W trakcie trwania projektu odbywały się regularne spotkania dla dzieci oraz wolontariuszy.

Projekt udało nam się zrealizować dzięki darowiźnie przyznanej przez Fundację KGHM Polska Miedź. Z otrzymanych środków zorganizowaliśmy spotkania dla dzieći i wolontariuszy oraz zakupiliśmy gadżety promocyjne oraz materiały szkolne i plastyczne dla podopiecznych.  Serdecznie dziękujemy!

 

English