Regulamin 27. Finału WOŚP – sztab 4613

Regulamin Wolontariusza 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – sztab  4613

 

 1. W Finale w charakterze Wolontariusza bierze udział każdy, kto posiada identyfikator zbiórki publicznej 27. Finału WOŚP i puszkę kwestarską wydaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 2. Puszki oraz identyfikatory wydawane są TYLKO w dniu finału – 01.2019 r. od godz. 7.00 w siedzibie sztabu. Każdy wolontariusz zobowiązany jest osobiście odebrać puszkę i identyfikator.
 3. Zbiórka pieniędzy odbywa się TYLKO i WYŁĄCZNIE na terenie powiatu kieleckiego.
 4. Kwestujemy w grupach co najmniej 2 osobowych.
 5. Wolontariusze muszą stawić się z powrotem do Sztabu przy ul. Żeromskiego 36 w dniu 01.2019 r. do godz. 22.00
 6. Minimalna kwota, którą wolontariusze muszą uzbierać, aby współpracować z nami podczas kolejnego Finału WOŚP to 200 zł.
 7. Wolontariusz zbiera pieniądze tylko na ulicach miast nie kwestuje „pukając do drzwi”.
 8. Wolontariusze, którzy nie ukończyli 16-go roku życia, kwestują pod warunkiem, że towarzyszy im osoba pełnoletnia, której dane zostały wcześniej zgłoszone Szefowi Sztabu.
 9. Wolontariusz powinien dbać o nie uszkodzenie banderoli zabezpieczających puszkę kwestarską.
 10. Wolontariusz nie ma prawa otwierać puszki kwestarskiej i wyciągać jej zawartości.
 11. Wolontariusz otrzymuje dokument „rozliczenia-podziękowania” od Sztabu po zdaniu puszki kwestarskiej i przeliczeniu jej zawartości oraz kwituje w Sztabie własnym podpisem wysokość kwoty zebranej przez siebie na zbiorczym zestawieniu Sztabu „Rozliczenie Wolontariuszy”.
 12. Dopuszczalna jest wymiana w ciągu trwającej zbiórki zapełnionej puszki na nową w lokalnym sztabie ( ul . Żeromskiego 36 ).
 13. Wolontariusz zachowuje się przyjaźnie, etycznie i w żaden sposób nie może dać powodu do jakiejkolwiek negatywnej oceny jego osoby.
 14. Wolontariusz lub osoba pełnoletnia odrębnie upoważniona do opieki nad niepełnoletnim wolontariuszem całkowicie odpowiada za swe czyny.
 15. W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów wolontariusz powinien skontaktować się z Szefem Sztabu.
 16. Wolontariusz działa na rzecz Fundacji, a nie w jej imieniu.
 17. NIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO W/W REGULAMINU SKUTKUJE WPISANIEM WOLONTARIUSZA NA „CZARNĄ LISTĘ”, CO OZNACZA, ŻE NIE BĘDZIE MÓGŁ UCZESTNICZYĆ W KOLEJNYM FINALE WOŚP

 

 

Dane Sztabu :

Sztab nr 4613

Siedziba: Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, ul. Żeromskiego 36

Kontakt:  41 362 14 12

Szef Sztabu: Magdalena Gwóźdź

Kontakt: 603 156 012

English