Korpus Solidarności

Korus Solidarności  to program wolontariatu długoterminowego, którego celem jest kompleksowe wsparcie rozwoju długofalowej relacji między wolontariuszem a placówką korzystającą z jego świadczeń.

 

Program ma przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wypracowanie i wdrożenie rozwiązań, które będą ułatwiać i zachęcać do systematycznego oraz długoterminowego angażowania się obywateli w wolontariat.

Program Korpusu Solidarności koncentruje się na czterech grupach odbiorców:

  •       wolontariuszach,
  •       organizatorach wolontariatu ,
  •       koordynatorach wolontariatu,
  •       otoczeniu wolontariatu.

 

Korpus Solidarności jest oparty na modelu wolontariatu systematycznego, długoterminowego. Jak wynika z badań, jest to najbardziej deficytowa forma działalności wolontariackiej Polaków.

Koncentracja na tej formie wolontariatu nie oznacza jednocześnie deprecjonowania idei wolontariatu okazjonalnego lub akcyjnego, współtworzącego ważny obszar dobrowolnej i nieodpłatnej działalności na rzecz innych.

W województwie świętokrzyskim operatorem regionalnym Programu jest Regionalne Centrum Wolontariatu w partnerstwie z Caritasem Diecezji Kieleckiej.

W ramach Programu oferujemy: szkolenia podstawowe dla wolontariuszy, szkolenia podstawowe dla koordynatorów wolontariatu, szkolenia rozwijające, staże wolontariackie dla koordynatorów, poradnictwo dla koordynatorów i organizatorów, akcje wolontariackie, debaty oraz spotkania branżowe.

 

Zachęcamy do zarejestrowania organizacji na stronie Korpusu Solidarności:

https://www.korpussolidarnosci.gov.pl/

English