Blask Nadzieji

Centrum Wolontariatu zachęca Państwa do poznania Fundacji „Blask Nadziei”, pomagającej potrzebującym, w szczególności dzieciom i młodzieży, wyrównując ich szanse edukacyjne i zdrowotnych. Przeciwdziała też patologiom społecznym i rozwija postawy wolontariackie. Wśród jej podopiecznych znajdują się dzieci chore, niedożywione, niepełnosprawne oraz żyjące w rodzinach o trudnej sytuacji materialnej. Dzięki fundacji mają one szansę na lepszy start w przyszłość. Fundacja daje im możliwość rozwijania się, zdobywania wiedzy, podróżowania oraz wiele innych składających się na godne życie.

Fundacja pragnie też stworzyć Dzienny Ośrodek Opieki dla Dzieci Niepełnosprawnych (dzieci z przedszkoli, świetlic czy przychodni rehabilitacyjnych) oraz stworzenie przychodni dla osób starszych, również z możliwością dojazdu do pacjenta.

Fundacja „Blask Nadziei” poszukuje wolontariuszy w wieku 14-25 lat do wolontariatu akcyjnego przy zbiórkach pieniędzy do puszek w galeriach handlowych. Dochód z przeprowadzonych akcji przeznaczony zostanie na podopiecznych fundacji (wyprawki szkolne, lekarstwa).

Do podjęcia wolontariatu niepotrzebne jest doświadczenie, a jedynie dobre serce i szczere chęci. Fundacja dba o rozwój osobisty wolontariuszy, którzy poprzez swoją pracę nabywają wielu przydatnych umiejętności. Mogą też liczyć na zaświadczenie o odbytym wolontariacie.

Dotychczas przeprowadzone przez fundację akcje to „Jedz Polskie Jabłka” oraz I i II „Bieg Uliczny o Nowińskie Kominy” realizowane wraz ze stowarzyszeniem „Biegam Bo Muszę” w Kielcach, Chęcinach i Nowinach. Obecnie fundacja realizuje projekt „Nasza przyszłość – program streetworkingu skierowany do dzieci i młodzieży” współfinansowany przez Wojewodę Świętokrzyskiego. Projekt ma na celu pomagać dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych. „Zabieramy dzieci w różne ciekawe miejsca np. muzeum, basen, kino, teatr, pizza, warsztaty muzyczne, zajęcia sportowe i wiele innych. Chcemy jako fundacja, aby dzieci z tych rodzin miały lepszy start w przyszłość, widziały świat w kolorowych barwach, a nie koniecznie w tych szarych. Zachęcamy również firmy i ludzi dobrej woli do współpracy z naszą fundacją. Dzieci czekają na takie chwile.” – opowiadają pracownicy Fundacji.

Fundacja „Blask Nadziei”

25-310 Kielce, ul. Kościuszki 11, lokal 315.
tel. 516 449 402

http://www.blasknadziei.pl/

English