Edukacja Przez Internet

egionalne Centrum Wolontariatu zaprasza na wolontariat w organizacji Edukacja Przez Internet.

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet w Kielcach zajmuje się propagowaniem e-learningu oraz umiejętnego korzystania z Internetu w różnych aspektach życia codziennego. Organizacja została założona w 2004 roku przez grupę doświadczonych działaczy. Aktualnie jej prezesem jest Karol Kaleta.

Organizacja angażuje wolontariuszy na wielu polach swojej działalności. Nastawiona jest na wolontariat stały, ale umożliwia również czasową współpracę. Wolontariusz zainteresowany pracą w stowarzyszeniu powinien mieć ukończone 18 lat, być odpowiedzialnym, dynamicznym i kreatywnym człowiekiem, ponieważ jego praca będzie polegała m.in. na przygotowywaniu oraz prowadzeniu debat, tworzeniu publikacji, grafik i korekt. Do zadań wolontariusza będą należały również prace biurowe, tj. przygotowanie i drukowanie dokumentów, zaproszeń i podziękowań.

Organizacja umożliwia wolontariuszom kontakt z mediami, placówkami oświaty i władzami miasta.

Ci, którzy zdecydują się na współpracę ze stowarzyszeniem będą mogli wziąć udział w niepowtarzalnym cyklu spotkań poświęconych miłośnikom nowych technologii organizowanych w ramach projektu „TechKlub Kielce”. Spotkania odbywają się w każdą pierwszą środę miesiąca.

Stowarzyszenie Edukacja przez Internet prowadzi również projekt „Świętokrzyska Młodzież z Plusem”, w jego zakresie organizuje debaty dotyczące polityki młodzieżowej, a także rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Realizuje tym samym założenia programu Erasmus +.

Stowarzyszenie gwarantuje wolontariuszowi dokładne zapoznanie z działalnością organizacji, instruktaż stanowiskowy, pracę w miłym i młodym zespole, nawiązywanie interesujących znajomości oraz współpracę z Kieleckim Parkiem Technologicznym.

Edukacja przez Internet współpracuje z wieloma organizacjami, wśród których znajdują się: Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach, Stowarzyszenie Spektrum Możliwości w Miedzianej Górze oraz Fundacja Aktywizacji Młodzieży „Farba”.

Serdecznie zapraszamy do odbycia wolontariatu w Stowarzyszeniu Edukacja przez Internet.

Stowarzyszenie
Edukacja przez Internet

Inkubator Technologiczny
Kieleckiego Parku Technologicznego
ul. Olszewskiego 6/1.21
25-663 Kielce

http://www.epi.org.pl

English