Homo Politicus

Centrum Wolontariatu w Kielcach zachęca do poznania organizacji Stowarzyszenie Homo Politicus, która zajmuje się rozwojem kultury obywatelskiej i politycznej, partycypacją społeczną oraz integracją cudzoziemców. Nastawione jest na zmianę społeczną. Organizacja założona została w grudniu 2013 roku przez studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, działających w kole naukowym o tej samej nazwie. Jako stowarzyszenie mają większe horyzonty i możliwości dotarcia do społeczności. Prezesem, jak i założycielem jest Tomasz Gliński. Stowarzyszenie działa trójtorowo, Pierwszym filarem jest Aktywizacja Społeczności Sąsiedzkiej – zajmuje się spotkaniami z mieszkańcami Kieleckich osiedli, aby dowiedzieć się, czego brakuje na danym osiedlu, z jakimi problemami borykają się mieszkańcy w życiu codziennym. Dążą do poprawienia niedogodności mieszkańców, pokazując innym ich problemy, włączając też czasem władzę miasta. Organizacja uczy mieszkańców rozmowy z władzami miasta, aby oni sami w przyszłości mogli zadbać o swoje problemy, zapobiec im lub umieć powiedzieć stanowcze „nie”. Drugi filar to Promocja Postaw Pro obywatelskich, który zajmuje się pokazaniem dobrych postaw obywatelskich, tzn: pójście na wybory, płacenie podatków, chęć pracy dla miasta czy państwa, bezinteresowna pomoc. Trzeci filar to Integracja Imigrantów, który zajmuje się wzajemnym poznawaniem cudzoziemców oraz pomocą w ich integracji oraz rozwiązywaniu problemów natury życia codziennego.

Jaki powinien być wolontariusz?
Często zadajemy sobie takie pytanie, w większości brzmi tak samo, lecz różni się w zależności od organizacji, w której pracuje. W Stowarzyszeniu Homo Politicus można odbyć wolontariat stały, jak i akcyjny. Zapraszamy wolontariuszy do wolontariatu stałego, dzięki czemu mają szansę nabrać duże doświadczenie w pisaniu projektów, otwartości inetrpersonalnej, aktywności lokalnej oraz prowadzenia spotkań, event’ów. Istnieje możliwość zostania koordynatorem projektu, a w przyszłości również koordynatorem. Na wolontariat akcyjny potrzebują wolontariuszy do pomocy przygotowania wydarzeń oraz przy samej jego realizacji, np. spotkania z mieszkańcami Kieleckich osiedli. Dla wolontariusza nie ma ograniczonego przedziału wiekowego. Najważniejsze, aby miał dużo chęci do pracy oraz nabywania doświadczenia. Wolontariat to głównie pomoc innym, ale również rozwój osobisty wolontariusza, umiejętność radzenia sobie z problemami i zarządzania własnym czasem. Przed dołączeniem do stowarzyszenia, wolontariusz musi odbyć rozmowę oraz podpisać stosowne porozumienie.
Świetnym przykładem wolontariusza jest Pani Aneta Król, która aktualnie jest członkiem Stowarzyszenia Homo Politicus. Studiuje politologię na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Zaczynała wolontariat od zastępcy koordynatora projektu. Nabrała doświadczenia, a dziś sama jest koordynatorem oraz członkiem stowarzyszenia, nauczyła się pracy w terenie oraz animacji społecznej. „Chęć i poświęcenie własnego czasu skutkuje na znalezienie pracy w niedalekiej przyszłości” – mówi Pani Aneta

Kontakt:
tel. 695 929 442, 601 090 096
e-mail: shp.kielce@gmail.com
www.homopolitius.org.pl
English