MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zajmuje się realizacją działań w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Realizuje świadczenia na rzecz osób i rodzin oraz udziela im wsparcia. Placówka działa od 25 lat, od 2 lat angażuje wolontariuszy w swoją działalność. Dyrektorem ośrodka jest Marek Scelina.

Zadania, jakie będą czekać na wolontariuszy przy wolontariacie stałym, to pomoc dzieciom i młodzieży w nauce i organizacji czasu wolnego oraz osobom starszym i niepełnosprawnym w wykonywaniu drobnych czynności domowych, z którymi nie mogą poradzić sobie samodzielnie, dotrzymywanie im towarzystwa, wspólne spacery. Natomiast wolontariat akcyjny można odbyć m.in. przy Święcie Kielc, Kielce Biegają i innych tego typu wydarzeniach miejskich.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 13 lat za pisemną zgodą obojga rodziców, mile widziane będą osoby uczące się, mające ciekawe zainteresowania (np. gra na instrumentach, śpiew).

Jeżeli przyszłym ochotnikom spodobają się nasze działania i jego predyspozycje będą odpowiednie to serdecznie zapraszamy do obycia wolontariatu w MOPR – mówi Mariusz Przepióra (inspektor ds. rodziny)

Dla nowych wolontariuszy odbywają się szkolenia raz w miesiącu. Szkolenie takie prowadzi psycholog, który sprawdza czy dana osoba nadaje się do pracy w różnych środowiskach, jakie są jej mocne i słabe strony. Najbliższe szkolenie odbędzie się 18 lutego.

Wolontariusz nauczy się pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi i niepełnosprawnymi, a także komunikacji interpersonalnej, podstawowej opieki zdrowotnej i psychologicznej nad niepełnosprawnymi podopiecznymi placówki. Zdobędą doświadczenie oraz umiejętności, jakich nie opanują w szkole.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie gwarantuje wolontariuszowi porozumienie, ubezpieczenie, integrację wolontariuszy i uczestnictwo w ciekawych wyjazdach i wydarzeniach, wspólne obchody Dnia Wolontariusza, mogą również otrzymać bilety do teatru, na basen. Placówka oferuje także praktyki dla studentów Wydziału Pedagogicznego i Artystycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Zgłoszenia proszę przesyłać na adres m.przepiora@mopr.kielce.pl lub wypełnić formularz na STRONIE

Jeżeli chcesz, abyśmy odwiedzili właśnie Twoją organizację, napisz do nas na adres izabela.windys@centrumwolontariatu.eu

English