Muzeum Narodowe w Kielcach

Muzeum Narodowe w Kielcach zajmuje się gromadzeniem, ochroną oraz eksponowaniem dziedzictwa kulturowego. Przekazuje wiedzę o zgromadzonych zbiorach, wydaje w tym celu liczne publikacje. Posiada bogatą historię, jest placówką z ponad 100-letnią tradycją, a w obecnej formie działa od 1975 roku. W ramach Muzeum funkcjonuje kilka oddziałów: Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, Muzeum Dialogu Kultur oraz Ekspozycja muzealna „Zwierzęta i kontynenty”.

Instytucja chętnie przyjmie pomoc wolontariuszy przy zajęciach edukacyjnych, prowadzonych przez pracowników Muzeum. Są to różnorodne zajęcia plastyczne jak np. malarskie, tkackie, kaligraficzne, a także historyczne i takie, które prowadzone są w języku angielskim. Wsparcie wolontariuszy z pewnością przyda się też podczas wydarzeń organizowanych przez Muzeum, promocji działań edukacyjnych oraz prowadzeniu warsztatów w terenie, m.in. podczas Święta Kielc.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ukończył 18 lat oraz interesuję się historią i sztuką. Cenione są także zdolności plastyczne i otwartość na inne osoby. Praca w Muzeum to szansa na zdobywanie i poszerzanie wiedzy z dziedziny historii i sztuki oraz uczestniczenie w wydarzeniach promujących jego działalność.

Wolontariat w Muzeum Narodowym w Kielcach to także perspektywa efektywnej współpracy z pracownikami instytucji oraz grupami dzieci i młodzieży. Zainteresowani dowiedzą się, czy taka praca jest zgodna z ich oczekiwaniami i umiejętnościami.

Osoby chcące podjąć pracę wolontariusza w Muzeum podpiszą porozumienie, a także przejdą szkolenie BHP. Po zakończonym wolontariacie otrzymają zaświadczenie.

mnki_znak_graficzny

Więcej informacji na STRONIE

Kontakt:

Muzeum Narodowe w Kielcach
Dział Edukacji, 41-344-40-14, wew. 239.
Zgłoszenia oraz CV proszę wysyłać na adres: edukacja@mnki.pl

English