Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – Lesson from Lockdown: education responses to the needs of a generetion in crisis

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+

 

Lesson from Lockdown jest projektem strategicznym, w którym Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera, natomiast koordynatorem jest organizacja Otvorená Hra ze Słowacji. Pozostałymi organizacjami partnerskimi są Cirkevná Spojená Škola ze Słowacji, Centre for International Learning and Leadership oraz Chesterfield College z Wielkiej Brytani, a także V Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Ściegiennego w Kielcach. 

Projekt powstał w odpowiedzi na potrzeby, które pojawiły się w okresie lockdownu. Kiedy świat został zamknięty- okazało się, że nie wszyscy mają wystarczającą wiedzę i  narzędzia, żeby odnaleźć się w nowej, wirtualnej rzeczywistości. Tak również było w przypadku edukacji – nauczyciele zostali postawieni przed faktem dokonanym – musieli w ciągu bardzo krótkiego czasu przenieść wszystko do sfery online. Na przestrzeni czasu zdobywali wiedzę i  umiejętności, wypracowywali motody, praktyki, które stosowali podczas nauczania zdalnego. 

Projekt Lesson from Lockdown zakłada stworzenie przestrzeni – dla nauczycieli, youthworkerów, osób pracujących w edukacji – pozwalające na wymianę dobrych praktyk. 

W ramach pierwszego rezultatu intelektualnego powstanie platforma z wirtualną przestrzenią, w której będą się znajdowały ciekawostki o krajach partnerskich (zdjęcia, legendy, ciekawe wydarzenia, itp). 

Kolejnym rezultatem intelektualnym jest zbieranie dobrych praktyk dotyczących prowadzenia lekcji w okresie lockdownu. Następnym krokiem będzie wybranie 15 najlepszych oraz stworzenie do nich konspektów zajęć. Zostaną załączone również krótkie video opisujące dobrą praktykę oraz jej użycie. 

W ramach projektu nastąpi również testowanie wypracowanych rezultatów. Dzięki temu będzie wiadomo, czy zebrane dobre praktyki są faktycznie użyteczne dla nauczycieli oraz czy nie trzeba wprowadzić zmian i  modyfikacji. 

Projekt rozpoczął się w październiku 2021 roku.

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo