Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Europejski Korpus Solidarności – “Pomagaj. Więcej.”

W ramach projektu w czterech placówkach pracować będzie przez pół roku w sumie 8 wolontariuszy. W Kieleckim Centrum Kultury wolontariusze mają m.in. następujące zadania:
– pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych w KCK i ich obsługi (koncert, spektakle, wystawy, spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne i teatralne) – działania przygotowawcze, realizacja wydarzenia i działania ewaluacyjne poszczególnych wydarzeń – zgodnie z tworzonym na bieżąco grafikiem wydarzeń w KCK
– promocja wydarzeń kulturalnych w Kieleckim Centrum Kultury (promocja w social mediach promocja w terenie, wyjazdy promocyjne do innych organizacji, dystrybucja materiałów promocyjnych, praca z grafikiem tworzącym materiały promocyjne),
– pomoc w organizacji zajęć edukacji kulturalnej, edukacji artystycznej, edukacji plastycznej, zajęć teatralnych z dziećmi dorosłymi i seniorami (opieka nad uczestnikami, pomoc w organizowaniu i przebiegu warsztatów),

W Szkole Podstawowej nr 1 wolontariusze pomogą w prowadzeniu:
– zajęcia pozalekcyjne rozwijające zainteresowania i talenty, (1 godzina chóru „Pojedyncze nuty”, 1 godzina School of Nature „Curious of the World”, 1 godzina szkolnego koła artystycznego „Kredka” 1 godzina Szkoły Koło Ligi Ochrony Przyrody, 1 godzina zajęć rozwijających hobby i zainteresowania uczniów szachów, 3 godziny zajęć sportowych, 1 godzina Geograficzno-Turystyczna Szkoła „Z plecakiem przez Kielce”)
– warsztatów bilardowych z dziećmi w ramach zajęć pozalekcyjnych SKS,
– warsztatów tanecznych w ramach zajęć pozalekcyjnych SKS,
– zajęcia pozalekcyjne w ramach pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

W ramach projektu EKS w Miejskiej Bibliotece Publicznej wolontariusz m.in:
– przybliżają swój kraj oraz Unię Europejską, ideę integracji, życia w zgodzie, realizując zajęcia dla dzieci (zajęcia organizowane wśród uczniów szkół podstawowych w zasobami filii biblioteki językowej, jak jednocześnie zapoznają dzieci z czytelnictwem i pokazują jaką jest ono przygodą).
– prowadzą pogadanki językowe (na podstawie książek i czasopism w bibliotece językowej),
– przygotowują wystawki prezentujące ciekawostki ze swojego kraju,
– wspierają prace porządkowe bibliotekarzy (dbają o porządek na półkach z księgozbiorem obcojęzycznym, czyści półki,
układa księgozbiór , konserwuje książki).
– Aktywnie pomaga przy organizacji imprez kulturalnych, zajęć edukacyjnych oraz animacji czytelniczych.
Głównym zadaniem wolontariuszy w Przedszkolu nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim będzie praca z małymi dziećmi w
wieku 3,4,5,6 lat, ucząc je i bawiąc się razem. Wolontariusz powinien wiedzieć specyfika pracy z małymi dziećmi, ich
potrzebami i zainteresowaniami. Wszystkie działania i doświadczenia edukacyjne są następujące cele / zadania związane
z wiekiem. Chcielibyśmy, aby wolontariusz przygotował prezentację na temat swojego kraju lub jego kraju, pokazując
kultura, główne zwyczaje i tradycje, piękne widoki itp. Chcielibyśmy również, aby wolontariusz uczył naszego przedszkola
dzieci i personel do śpiewania tradycyjnych piosenek lub rymów.

 

Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie zaangażowania dzieci oraz młodzieży (zwłaszcza osób z mniejszymi szansami oraz społeczności
lokalnej) w życie społeczne
2. Aktywizacja osób młodych, zapobieganie bierności, kształtowanie pozytywnej i twórczej postawy obywatelskiej
3. Rozwój i promocja metod edukacji pozaformalnej w pracy placówek działających w formalnym systemie kształcenia
4. Reakcja na wyzwania społeczne interesujące młodych poprzez prowadzenie działań proekologicznych
4. Angażowanie dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w działania solidarnościowe
5. Rozwój kreatywności lokalnej społeczności poprzez realizację działań międzykulturowych ze wsparciem i przy
współpracy mieszkańców regionu
6. Włączenie edukacji międzykulturowej, promującej Unię Europejską, nastawionej na znajomość struktury Unii
Europejskiej i bieżących wyzwań
7. Objęcie dzieci i uczniów z niepełnosprawnościami wsparciem w pokonywaniu barier
8. Wsparcie placówek edukacyjnych w przeciwstawieniu się problemowi przemocy rówieśniczej (bullying)
9. Zwiększenie międzynarodowego zakresu działań placówek kulturalnych
10. Rozwój czytelnictwa i krytycznego myślenia wśród młodzieży.