Przedszkole Samorządowe nr 19

Przedszkole Samorządowe nr 19 z oddziałami integracyjnymi w Kielcach umożliwia rozwój dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i umysłową. Placówka dąży do tego, aby każde dziecko mogło osiągać postępy na miarę swoich możliwości. Przedszkole powstało 1 września 1989 roku. Od 2012 roku nosi nazwę „Świętokrzyskie Skrzaty”. Aktualnie w placówce znajduje się 18 dzieci dysfunkcyjnych.

Zadania, które będą czekać na wolontariusza pracującego w placówce to między innymi wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci, opieka nad nimi, pomoc w codziennych czynnościach i organizacja uroczystości, a także wspieranie nauczycieli. Wolontariusz może również pracować z jednym dzieckiem i poświęcić cały swój czas tylko jemu – wychowawcy nie są w stanie zająć się wszystkimi dziećmi indywidualnie.

Wolontariuszem może zostać każdy, kto kocha dzieci i chce się nimi zajmować. Powinien mieć przynajmniej 17 lat. Jest to dobra propozycja także dla studentów. Przedszkole jest czynne od 6.30 do 16.30, wolontariusz sam wybiera ilość godzin pracy. Bardzo ważnym elementem opieki nad dziećmi jest czerpanie z niej radości i umiejętność dzielenia się nią z najmłodszymi.
Ochotnik poszukujący wolontariatu powinien wybrać właśnie to przedszkole, ponieważ placówka oferuje możliwość zapoznania się z wieloma aspektami pracy pedagoga.

Wolontariusz nauczy się:
• efektywnej pracy z dziećmi
• nowych metod wychowawczych
• radzenia sobie z dziećmi w trudnych sytuacjach
• w jaki sposób uspokoić dzieci w ekstremalnych przypadkach
• jak zachować się w przypadku ataku agresji dziecka autystycznego
• jak radzić sobie z problemami emocjonalnymi dzieci, które izolują się od otoczenia.

Przedszkole oferuje wolontariuszom zaświadczenie po odbyciu wolontariatu, szkolenia prowadzone w placówce, udział w terapiach dzieci, ubezpieczenie, pracę w dobrych i przyjemnych warunkach oraz miłej atmosferze. Placówka oferuje również możliwość odbycia bezpłatnych praktyk.

English