Przekaż 1%?

Jak przekazać 1% podatku Regionalnemu Centrum Wolontariatu ?

Możesz skorzystać z aplikacji, która automatycznie wpisze nasz numer KRS:
Poniżej zamieszczamy informacje na co zwrócić uwagę przy w przypadku ręcznego uzupełniania zeznania.

Każda pracujące osoby co roku wypełnia PIT – wystarczy w wyznaczonej rubryce wpisać numer KRS Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach (0000244954).

Jak w każdym rozliczeniu najpierw należy wyliczyć, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku. Następnie w odpowiednich rubrykach:

PIT-28 – poz. 125-126

PIT-36 – poz. 301-302

PIT-36L poz. 104-105

PIT-37 – poz. 122-123

PIT-38 – poz. 57-58

PIT-39 – poz. 50-51

wpisujemy numer pod jakim Stowarzyszenie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Wpisujemy również kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz Regionalnego Centrum Wolontariatu. Kwota ta nie może jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Centrum Wolontariatu otrzyma pieniądze od urzędu w terminie do 3 miesięcy. Stowarzyszenie po zamkniętym roku finansowym opisze dokładnie w jaki sposób wydane zostały pieniądze.

Pomóż nam wspierać wolontariuszy w całym regionie!

Istnieje możliwość przekazania podatku na wsparcie lokalnych kół i centrów wolontariatu funkcjonujące na terenie województwa Świętokrzyskiego. W tym celu w rubryce „Informacja uzupełniająca” należy wpisać nazwę miejscowości i powiatu, w którym mieszkasz. 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.

Więcej informacji na ten temat: www.ngo.pl oraz www.pozytek.gov.pl

English