Starszy Brat Starsza Siostra

Zostań Starszym Bratem lub Starszą Siostrą!
Twoje nowe młodsze rodzeństwo już czeka!

 

 

 

Szukamy osób odpowiedzialnych, które na okres roku szkolnego 2017/2018 staną się mentorem dla dzieci zgłoszonych do projektu.Jest to doskonała okazja do podzielenia się tym, co w Tobie najlepsze – wiedzą, doświadczeniem, miłością, mądrością. Obserwuj jak owocuje Wasza wspólna praca, jaki wpływ na dziecko ma czas, który razem spędzacie.

Komu pomagamy?

Adresatami projektu są dzieci i młodzież, zwani dalej PODOPIECZNYMI PCPR, znajdujący się w rodzinach zastępczych (spokrewnionych i zawodowych) oraz w rodzinnych domach dziecka, zwanymi dalej RODZINAMI.

Rodziny zamieszkują na terenie powiatu kieleckiego w gminach: Bodzentyn, Chęciny, Chmielnik, Daleszyce, Bieliny, Górno, Łagów, Łopuszno, Masłów, Miedziana Góra, Mniów, Morawica, Nowa Słupia, Piekoszów, Pierzchnica, Raków, Sitkówka Nowiny, Strawczyn, Zagnańsk.

W Rodzinach znajduje się jedno lub, co jest częstsze, kilkoro dzieci, zarówno w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. Podopieczni PCPR mają za sobą często doświadczenia związane z alkoholem w rodzinie, śmiercią rodziców, złym warunkami mieszkaniowymi czy problemami w kontaktach rówieśniczych oraz z nauką. Mniejsze dzieci często potrzebują po prostu czułości, rozmowy, zabawy i zainteresowania, a młodzież szkolna – pomocy w nauce, w szczególności z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka itp.) i języków obcych (angielski i niemiecki).

Kogo szukamy?

W projekcie może wziąć udział 40 Wolontariuszy.

Większość Wolontariuszy będzie systematycznie spotykać się z wybranym Podopiecznym (Rodziną) realizując bieżące potrzeby.

Pozostali Wolontariusze będą udzielać korepetycji na różnych poziomach (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia), przede wszystkim z matematyki i języków obcych, ale także z innych przedmiotów np. z fizyki, chemii, języka polskiego.

REALCJA PODOPIECZNY – STARSZY BRAT / STARSZA SIOSTRA
(wymagające dojazdu do miejsca zamieszkania Rodziny na terenie powiatu kieleckiego)

Wolontariuszem może zostać osoba pełnoletnia cechująca się odpowiedzialnością, zaangażowaniem w podejmowane działania oraz cierpliwością i pogodą ducha. Zapraszamy w szczególności pracujących i studiujących pedagogów, psychologów, nauczycieli, ale także inżynierów, lingwistów, animatorów i wszystkich innych, którzy potrafią nawiązywać dobre relacje z dziećmi i młodzieżą.

KOREPETYCJE
(stacjonarne odbywające się w Punkcie Konsultacyjno – Doradczym PCPR, ul. Okrzei 18 w Kielcach lub np. w lokalnej świetlicy)

Wolontariuszem może zostać osoba od 13 roku życia, bez górnej granicy wiekowej. Osoby młode (do 18 roku życia) mogą zostać Wolontariuszami za zgoda rodziców oraz powinny posiadać dobre wyniki w nauce i umiejętność przekazywania wiedzy. Jako ucznia, Koordynatorzy dobiorą Podopiecznego w tym samym wieku co Wolontariusz lub młodszego. Korepetytorami mogą zostać także osoby starsze np. osoby pracujące, studiujące czy emerytowani nauczyciele, które mają dobre podejście do młodzieży i wiedzę z danego przedmiotu.

Zadania Wolontariusza

Wolontariusz zobowiązany jest do wypełnienia postanowień Porozumienia Wolontariackiego, w szczególności do:
utrzymywania dobrej relacji z Podopiecznym i realizowania jego bieżących potrzeb,
– dobrej współpracy z Rodziną w zakresie ustalania terminów oraz tematyki spotkań,
– zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Rodzinie,
– informowania Koordynatorów o napotkanych problemach, wątpliwościach lub niecodziennych sytuacjach,
– dokumentowania swoich wizyt w postaci zdjęć i filmów (za zgodą opiekunów prawnych Dziecka) lub notatek, które będzie przekazywał raz w miesiącu do Koordynatorów,
– udziału w spotkaniach motywująco – integracyjch w siedzibie RCW oraz w spotkaniach z psychologami; spotkania te będą odbywać się raz w miesiącu,
– udziału w uroczystym zakończeniu projektu (w połowie czerwca)

Jak zostać Starszym Bratem/Starszą Siostrą?

Jeśli chcesz zostać Wolontariuszem wypełnij formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoEUZBhX-p1JKRGp6jYPfVB9AmsIGYifZiLklhb6_Ien-r1A/viewform

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 października 2017.

Wszelkie pytania prosimy kierować do Regionalnego Centrum Wolontariatu, ul. Żeromskiego 36, tel. 41 362 14 1, lub do koordynatora projektu: Milena tel. 792 126 531.

Zapraszamy też na fb: www.facebook.com/StarszyBratStarszaSiostraKielce

Projekt realizowany jest przez Regionalne Centrum Wolontariatu we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Kielcach (www.pcpr.powiat.kielce.pl)
English