Stowarzyszenie Nadzieja

Stowarzyszenie „Nadzieja” w Kielcach działa na rzecz osób niepełnosprawnych. Jego członkowie wychodzą naprzeciw  potrzebom i oczekiwaniom tej grupy społecznej oraz  jej  rodzin. Prezesem stowarzyszenia jest Grzegorz Warowiec. „Nadzieja” istnieje od 2007 roku, powstała na fundamencie  Wspólnoty „Tęcza” założonej w 1994 roku przy parafii  pw.  Świętego  Józefa  Robotnika w  Kielcach. Centrum spotkań stanowi Eucharystia, która dodaje podopiecznym organizacji i ich bliskim sił  w  zmaganiu  się  z  trudnościami  życiowymi  i  pozwala na  pełną  obecność  we  Mszy  Świętej. Ponadto stowarzyszenie organizuje wycieczki, pielgrzymki, ogniska, paczki świąteczne, wigilię, spotkania rekreacyjne oraz okazjonalną pomoc najuboższym rodzinom.  Służy  wsparciem i obecnością. Jest  to  jedyna  taka  organizacja w  najbliższej  okolicy, dzięki której osoby ze  schorzeniami  kończyn  dolnych  mogą uczestniczyć w wyjazdach oraz działalności  ewangelizacyjnej  dla niepełnosprawnych.

Zadania jakie będą czekać na ochotników to spędzanie wolnego czasu z podopiecznymi, pomoc w podstawowych czynnościach, rozmowa i zabawa, a także uczestnictwo w organizacji imprez integracyjnych oraz czuwanie nad ich przebiegiem w domach podopiecznych.

Wolontariuszem w tym stowarzyszeniu może zostać każdy, kto ma ukończone 15 lat, jest otwarty, odpowiedzialny, umie komunikować się z osobami niepełnosprawnymi, zarówno dziećmi, jak i dorosłymi i nie sprawia mu to trudności. Mile widziane będą osoby, które lubią muzykę i śpiew. Ochotnik poszukujący wolontariatu powinien wybrać właśnie tę placówkę, ponieważ będzie mógł doświadczyć bezinteresownej relacji z podopiecznymi, polegającej na radości i wzajemnym zaufaniu. Członkami stowarzyszenia mogą zostać również osoby zdrowe, które chcą pomagać i być dla kogoś wzorem do naśladowania.

Wolontariusz nauczy się podejścia do osób niepełnosprawnych, otwartości względem drugiego człowieka, akceptacji, cierpliwości, szacunku do życia, czego można się nauczyć od osób, które walczą z przeciwnościami losu, wiary w siebie i innych ludzi. Organizacja zapewnia wolontariuszowi ubezpieczenie, porozumienie, uczestnictwo w imprezach integracyjnych, wdzięczność oraz uśmiech.

Zgłoszenia prosimy przesyłać grzewar@op.pl

Jeżeli chcesz, abyśmy odwiedzili właśnie Twoją organizację, napisz na adres izabela.windys@centrumwolontariatu.eu

English