Wyjedź na projekt!

Co to jest program Erasmus + ?

Erasmus + to międzynarodowy program, który wspiera i dofinansowuje inicjatywy młodych ludzi w czasie wolnym. Czas trwanie projektu obejmuje lata 2014—2020, a jego budżet to aż 14 mld euro.

Jakie możliwości oferuje program ?

Dzięki programowi można otrzymać grant na własny projekt. Wymiany młodzieżowe, międzynarodowe szkolenia, wolontariat europejski od 2-12 miesięcy, strategiczne partnerstwa, lokalne inicjatywy młodzieżowe i wiele więcej

Kto może skorzystać z Erasmus + ?

Program Erasmus + młodzież skierowany jest do młodzieży rozumianej jako osoby do 30 roku życia oraz do pracowników młodzieżowych, a więc każdego nawet powyżej 30 roku życia, kto pracuje z młodzieżą.

Szkolenia międzynarodowe, wymiany młodzieży, wolontariat europejski

To świetna okazja do zdobycia nowego i cennego doświadczenia, przydatnej wiedzy, poznania ciekawych ludzi, nabrania inspiracji, szlifowania języka obcego i wielu innych plusów. Organizatorzy zapewniają zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny w ramach projektu, materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą również liczyć na zwrot kosztów podróży. Szkolenie oraz wymiany młodzieżowe prowadzone są metodami nauki formalnej i poza formalnej takimi jak: gry symulacyjne, burze mózgów, warsztaty, gry na rozruszanie, wieczorki kulturalne.

English