Załoga Regionalnego Centrum Wolontariatu

Maciej Ziernik – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Aktywista, lokalny patriota, zaangażowany pasjonat. Swoją przygodę z trzecim sektorem rozpoczął na studiach, gdzie działał w organizacji studenckiej AIESEC jako doradca ws. kontaktów zewnętrznych oraz koordynator Targów Praca Kariera Rozwój. Międzyczasie współtworzył program zniżek studenckich wraz z Metropolią Akademicką Kielce. Swoje kolejne kroki stawiał w Fundacji Rozwoju Kielc jako manager ds. marketingu, gdzie również odpowiadał za kontakty z instytucjami wspierającymi. Uczestnicy wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii gdzie przez trzy tygodnie obserwował prace wolontariuszy w Policji.

Barbara Biskup – Wiceprezes Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Doktorantka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet), organizatorka wydarzeń związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Uwielbia pracować metodą dramy edukacyjnej, robić z młodzieżą happeningi i prowadzić spotkania dyskusyjne. Obsesyjnie zakochana w Berlinie i urbexach, opiekunka dwóch kotów. Jeździ po Kielcach na hulajnodze.

Michał Braun – Wiceprezes Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Absolwent europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 10 lat jest zaangażowany w pracę organizacji pozarządowych. Przez 5 lat pełnił funkcję prezesa Centrum Wolontariatu w Kielcach. W okresie VI 2014 – VIII 2015 członek zarządu i dyrektor Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Współpracował z takimi organizacjach takich jak Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Michał Braun koordynował projekty lokalne oraz międzynarodowe w tym pracując z osobami w każdym wieku w Indiach, Boliwii i Stanach Zjednoczonych. Był Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Absolwent Szkoły Menadżerów III Sektora Collegium Civitas. Uczestnik Szkoły Reprezentacji Trzeciego Sektora. Były przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Trener umiejętności liderskich.

Magdalena Malec – Członek Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Odpowiada za strefę młodych koordynując pracę grupy inicjatywnej na rzecz powołania Młodzieżowej Rady Miasta w Kielcach oraz projekt Ambasadorzy Wolontariatu. Specjalizuje się w dialogu młodzieży z decydentami oraz organizacji wydarzeń o charakterze konsultacyjno-edukacyjnym metodą edukacji pozaformalnej. Stawia pierwsze kroki w prowadzeniu prelekcji i warsztatów. Kocha podróże i taniec, a jej największym marzeniem jest zwiedzić wszystkie kontynenty.

 

 

 

 

Magdalena Gwóźdź – Koordynator Wolontariatu w Regionalnym Centrum Wolontariatu. Odpowiada za wolontariat lokalny. Studentka dziennikarstwa i filologii polskiej ze specjalnością media i reklama na Uniwersytecie im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jej pasją jest praca z ludźmi. Od wielu lat związana z wolontariatem. Pracowała z rodzinami potrzebującymi pomocy materialnej oraz z dziećmi, które miały trudność z nauką.

 

 

 

 

 

Wiktor Tutaj  – student II roku studiów magisterskich na Politechnice Świętokrzyskiej na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. Od lat zaangażowany w działania na rzecz lokalnego społeczeństwa. Swoje pierwsze zawodowe kroki w trzecim sektorze rozpoczynał w Stowarzyszeniu Wiosna, gdzie pełnił funkcję Koordynatora Wojewódzkiego w województwie świętokrzyskim i lubelskim oraz Managera Operacyjnego w województwie mazowieckim. Prowadził szkolenia, m.in. z kompetencji biznesowych, liderskich oraz pracy z wolontariuszami. W Regionalnym Centrum Wolontariatu zajmuje się kontaktami zewnętrznymi z firmami.

 

 

 

Julia Dziuba  – aktywna działaczka w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Zajmuje się projektami związanymi z aktywizacją młodzieży. Obecnie koordynuje drugą edycję projektu Synergia Młodych Liderów. Działa na rzecz zwiększenia świadomości i zaangażowania młodych ludzi w regionie. Lubi poznawać nowe osoby i poszerzać swoje kontakty. Ceni sobie również zdobywanie nowych doświadczeń i zdrowy styl życia.

English