Załoga Regionalnego Centrum Wolontariatu

Maciej Ziernik – Prezes Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Aktywista, lokalny patriota, zaangażowany pasjonat. Swoją przygodę z trzecim sektorem rozpoczął na studiach, gdzie działał w organizacji studenckiej AIESEC jako doradca ws. kontaktów zewnętrznych oraz koordynator Targów Praca Kariera Rozwój. Międzyczasie współtworzył program zniżek studenckich wraz z Metropolią Akademicką Kielce. Swoje kolejne kroki stawiał w Fundacji Rozwoju Kielc jako manager ds. marketingu, gdzie również odpowiadał za kontakty z instytucjami wspierającymi. Uczestnik wizyty studyjnej w Wielkiej Brytanii gdzie przez trzy tygodnie obserwował prace wolontariuszy w Policji.

Magdalena Gwóźdź – Wiceprezes Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach.  Odpowiada za wolontariat lokalny.  Jej pasją jest praca z ludźmi. Od wielu lat związana z wolontariatem. Pracowała z rodzinami potrzebującymi pomocy materialnej oraz z dziećmi, które miały trudność z nauką.

Wiktor Tutaj – Wiceprezes Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Magister inżynier Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz inżynier Logistyki. Swoje pierwsze kroki w trzecim sektorze stawiał w Stowarzyszeniu Wiosna gdzie był Managerem Operacyjnym oraz Koordynatorem  Wojewódzkim.  Na co dzień zajmuje się sprawami administracyjnymi. W wolnym czasie najchętniej słucha muzyki.

 

 

 

 

Barbara Biskup – Członkini Zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika,  edukatorka antydyskryminacyjna i trenerka WenDo (samoobrona i asertywność dla kobiet). W RCW zajmuje się organizowaniem spotkań dyskusyjnych i akcji prawnoczłowieczych (festiwal filmów dokumentalnych WATCH DOCS, happening One Billion Rising, Maraton Pisania Listów, Żywa Biblioteka, warsztaty międzykulturowe) a także pomaga wolontariuszom zagranicznym w zaklimatyzowaniu się w Kielcach.

 

 

 

 

Julia Dziuba – Członkini zarządu Regionalnego Centrum Wolontariatu w Kielcach. Na co dzień zajmuje się projektami związanymi z młodzieżą, a także działalnością międzynarodową. Ważna jest dla niej aktywizacja młodych ludzi oraz pokazywanie, dlaczego warto działać społecznie. Podejmuje się współpracy międzynarodowej i organizuje projekty z partnerami europejskimi w ramach programu Erasmus +. Lubi podróżować i spędzać aktywnie czas

 

 

 

 

 

Agata Niemczyk – w Regionalnym Centrum Wolontariatu zajmuje się finansami. Studentka ekonomii na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Miłośniczka tańca i podróży, jej aktualnym celem jest wyjazd do Meksyku. Najlepiej czuje się pracując z liczbami i Excelem. Jej przygoda z wolontariatem zaczęła się w stowarzyszeniu AIESEC, gdzie udzielała się aktywnie przez 3 lata, zaczynając od organizacji warsztatów językowych, kończąc jako przewodnicząca. O RCW dowiedziała się dzięki wymianie młodzieżowej w Słowenii, w której brała udział.

 

Barbara Jaskmanicka – Koordynatorka Współpracy Międzynarodowej. Animator i Menedżer Kultury nastawiony przede wszystkim na działanie. Również jako pedagog, instruktor tańca i absolwentka prywatnej szkoły teatralnej lubi pracować technikami tańca współczesnego, dramy i improwizacji. Pełna energii, którą lubi zarażać innych wokół siebie, a przez artystyczne zacięcie uwielbia pobudzać w ludziach drzemiące talenty. Największa psiara i gdyby mogła, to przygarnęłaby każdego czworonoga- w końcu potrafi nawet szczekać!

 

 

 

 

Kamil Strząbała  – koordynator Wolontariatu Europejskiego w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach. Student Dziennikarstwa ze specjalizacją dziennikarstwo internetowe na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego. Erasmusowy powsinoga, do tej pory studiował na Węgrzech i w Portugalii. Pierwsze kroki w wolontariacie stawiał w organizacji AIESEC, gdzie odpowiadał za organizację targów pracy i konferencji, koordynowanie działań marketingowych oraz opiekował się zagranicznymi wolontariuszami. Pierwszy kontakt z RCW miał w ramach programu Ambasadorzy Wolontariatu, gdzie był odpowiedzialny za organizację gry miejskiej.

 

 

 

Michał Braun – absolwent europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego, od 10 lat jest zaangażowany w pracę organizacji pozarządowych. Przez 5 lat pełnił funkcję prezesa Centrum Wolontariatu w Kielcach. W okresie VI 2014 – VIII 2015 członek zarządu i dyrektor Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Współpracował z takimi organizacjach takich jak Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz Stowarzyszenie Integracja i Rozwój. Michał Braun koordynował projekty lokalne oraz międzynarodowe w tym pracując z osobami w każdym wieku w Indiach, Boliwii i Stanach Zjednoczonych. Był Wiceprzewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. Absolwent Szkoły Menadżerów III Sektora Collegium Civitas. Uczestnik Szkoły Reprezentacji Trzeciego Sektora. Były przewodniczący Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Kielcach. Trener umiejętności liderskich. W Regionalnym Centrum Wolontariatu pełni funkcję eksperta Współpracy Międzynarodowej.

English