Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

GREW

Źródło finansowania: Erasmus+

GREW to projekt w ramach Erasmus + Sport, w którym biorą udział organizacje z 3 krajów UE: Włoch, Polski i Bułgarii. Partnerzy zamierzają przeprowadzić 4 lokalne działania we współpracy z klubami sportowymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi. Działania będą miały na celu promowanie, zachęcanie i włączanie osób z grup defaworyzowanych (młodzież z mniejszości etnicznych w wieku 18-35 lat) w sport. W tym celu partnerzy projektu wykorzystają metodologię „Edukacji przez Sport” (ETS)

Projekt ma na celu osiągnięcie następujących celów:

  • zwiększenie wzajemnego zrozumienia między różnymi społecznościami etnicznymi
  • działania edukacyjne nakierowane na przeciwdziałanie rasizmowi i dyskryminacji
  • promowanie metodologii ETS jako narzędzia zapewniającego długoterminowe efekty uczenia się.

 

Aby osiągnąć te cele, partnerzy wdrożą następujące działania:

  • zastosowanie metodologii ETS przy realizacji działań lokalnych, dzięki czemu zwiększy się poziom włączenia młodzieży z mniejszości etnicznych w działania sportowe,
  • przeprowadzenie wymiany dobrych praktyk,
  • opracowanie szkolenia, dzięki któremu zapewnimy trenerom narzędzia i metodologie, które będą mogli wykorzystać w integracji mniejszości etnicznych,
  • zorganizowanie 4 lokalnych turniejów w celu zwiększenia wpływu projektu na społeczności lokalne.
ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.