Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Projekty Międzynarodowe
Logo Def 01 (1)

SIEP 2.0

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+   Social Inclusion Through Educational Pills And Gamification  SIEP 2.0 Projekt finansowany bezpośrednio przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury, koordynowany przez hiszpańską organizację pozarządową – ASPAYM, Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę partnera. Projekt dotyczy przeciwdziałania przemocy i cyberprzemocy, które niestety są coraz częściej obecne w codziennym życiu europejskich dziewcząt, chłopców, […]

From 1EU2EU – Alma – projekt goszczenia stażystów zagranicznych

Źródło finansowania: European Social Fund + Czas trwania projektu wynosi 13 miesięcy (09.10.2023 – o9.11.2024) Grupę docelową projektu stażowego stanowi 30 francuskich młodych ludzi, spośród  których większość została już zaangażowana do krajowych programów wolontariatu pełnoetatowego. Grupa jest złożona z młodych Francuzów w wieku od 18 do 29 lat, którzy w chwili rozpoczęcia projektu nie kształcą […]
From1eu2eubleupng (2)
4

Projekty goszczenia wolontariuszy zagranicznych

Projekt wolontariatu długoterminowego 2023 Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności Projekt wolontariatu długoterminowego Europejskiego Korpusu Solidarności 2023 zakłada przyjazd do Polski trzydziestu wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej, oraz krajów sąsiadujących i partnerskich. Pobyt wolontariuszy ma trwać 150 dni. Uczestnicy projektu uczęszczają do akredytowanych placówek edukacji i kultury. Część wolontariuszy pomaga w szkołach podstawowych, dzieląc się […]

Parents training in support of their children with disabilities

Źródło finansowania: Erasmus+ Głównym celem projektu jest wdrożenie opartego na doświadczeniu modelu szkolenia dla rodziców oraz specjalistów pracujących z osobami z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz stworzenie materiałów edukacyjnych, które zostaną udostępnione za pośrednictwem platformy programu Erasmus+ oraz na stronie internetowej projektu. Skupiamy się na dostarczeniu wsparcia rodzicom dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i problemami behawioralnymi. Podjęte działania […]
Disabili
Cinef

Cineforum

Źródło finansowania: Erasmus+ Konsorcjum Cineforum składa się z organizacji pochodzących z trzech krajów: Grecji, Belgii i Włoch. Główną tematyką tego projektu jest edukacja pozaformalna, która w tym przypadku zostaje ożywiona poprzez filmy. Celem Cineforum jest rozwijanie krytycznego myślenia oraz aktywnego obywatelstwa, zarówno wśród młodych ludzi, jak i osób starszych. Poprzez filmy, projekcje i dyskusje, uczestnicy […]

Technology 4 Peace

Źródło finansowania: Erasmus+ Projekt Technology for Peace to międzynarodowy projekt mający na celu wzmocnić kooperację pomiędzy europejskimi i azjatyckimi organizacjami po to, by wspólnie działać na rzecz rozwoju aktywności wolontariackich w wybranych krajach. W ramach działań projektowych opracowaliśmy platformę internetową oraz innowacyjną aplikację mobilną, które pomogą wolontariuszom z Europy i z Azji w znalezieniu ciekawych […]
Img 20230217 Wa0057

NGO 2.0

Źródło finansowania: Erasmus+ Projekt dotyczy tworzenia narzędzi online to nauki zarządzania organizacjami pozarządowymi.  W ramach przedsięwzięcia powstaną: platforma internetowa z różnymi funkcjonalnościami, wyposażona w narzędzie  do  zarządzania administracyjnego szkolenie, które zostanie opracowane przez zespół złożony z pracowników młodzieżowych z każdej organizacji zaangażowanej w projekt. Szkolenie zostanie opracowane w ramach platformy i będzie miało na celu […]

Volunteering in sports in Action

Źródło finansowania: Erasmus+ Koordynowany przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach projekt Erasmus+ ma na celu wypracowanie narzędzi wspierających prace koordynatorów wolontariatu. Projekt realizowany jest wspólnie z partnerami z Bułgarii. Włoch, Hiszpanii, Rumunii i Austrii. Cele projektu: Promowanie wolontariatu sportowego Stymulowanie klubów sportowych do lepszego angażowania wolontariuszy w ich działania Promocja wolontariatu wśród młodych ludzi Rezultaty […]
Gamifying

Gamifying European Youth Goals

Źródło finansowania: Erasmus+ Projekt Erasmus+ Gamifying European Youth Goals (GEYG) ma na celu promowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi z UE (Polska, Hiszpania) a krajami partnerskimi (Algieria, Egipt i Jordania), w celu: Tworzenia sieci i wymiany praktyk dotyczących Europejskich Celów Młodzieżowych w dziedzinie młodzieży, edukacji i szkoleń. Rozwijania cyfrowych i pozaformalnych metod uczenia się w celu […]

The Young Entrepreneurs Guild

Źródło finansowania: Erasmus+ Projekt międzynarodowy projekt Erasmus+, który koncentruje się na promowaniu przedsiębiorczości oraz tworzeniu narzędzi edukacyjnych w tym obszarze. 24-miesięczny projekt łączy lokalne działania z międzynarodowymi możliwościami mobilności edukacyjnej dla pracowników młodzieżowych, członków personelu i młodzieży jako bezpośrednich grup docelowych. W projekcie bierze udział 6 instytucji partnerskich z Polski, Grecji, Cypru, Włoch, Bułgarii i […]
1 2 3 4 5