Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Laboratory of New Migratory Narratives

311569312 480209734140885 5527042845628361079 N 311154617 480209397474252 1099983430457955335 N 311381392 480209347474257 1091349772909887404 N

Źródło finansowania: Erasmus+
Czas trwania: 01/11/2021 – 01/09/2023
Pl Dofinansowane Przez Ue Pantone

Images

Projekt realizowany w partnerstwie z organizacjami z Hiszpanii, Szwecji oraz Holandii.

Oficjalne rozpoczęcie projektu nastąpiło w listopadzie 2021, lecz pierwsze działania zostały podjęte dopiero w kwietniu ’22, co sprawiło, że również nieco zmienił się jego kontekst, bowiem było to już po rozpoczęciu wojny w Ukrainie, co również pozwoliło na nieco inne podejście do tematu.

Celem projektu jest opracowanie szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą z zakresu użycia narzędzi cyfrowych w celu tworzenia nowych narracji migracyjnych wśród młodych ludzi (zarówno rdzenni i migranci), ale i również umożliwienie młodym ludziom, tak samo migrantom jak i rdzennej ludności wygenerowanie własnej narracji migracyjnej, promującej szacunek dla innych kultur, akceptację ludzi z innych krajów oraz zwiększenie ich poczucia przynależności do UE poprzez ponowne odkrycie jej europejskiego dziedzictwa kulturowego.

W listopadzie obyły się pierwsze warsztaty dotyczące migracji, w których uczestniczyli zarówno obcokrajowcy jak i Polacy. Spotkanie dotyczyło kreowania pozytywnej narracji migracji, ale i również przekazywało cenną wiedzę dotyczącą różnych zjawisk.

Następnie rozpoczęliśmy planowanie Europejskiego Śniadania dla zebranej grupy. Finalnie okazało się, że nasze śniadanie przerodziło się w kolację, w której wzięło udział około 40 migrantów zamieszkujących teren województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie to odbyło się w grudniu zeszłego roku – miesiącu w którym wypada Dzień Migranta.

Rozpoczęliśmy również planowanie opracowania rezultatów intelektualnych, które mają powstać w ramach projektu.

  • Milab Magazine – zawierający krótkie wywiady oraz podcasty z migrantami,
  • Milab Academy – zawierające zbiór dobrych praktyk związanych z tematem migracji.

Na przełomie stycznia i lutego ’23 odbyły się warsztaty mające na celu przygotować potencjalnych uczestników podcastów oraz filmików do wystąpienia w nich. W kolejnych miesiącach nagrywane były podcasty, a w czerwcu wzięliśmy udział w spotkaniu podsumowujących w Hiszpanii.