Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – One Step Up – Skills for Learning to Learn

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus +

Projekt „One Step Up – Skills for Learning to  Learn” rozpoczął się w roku 2019 i  był realizowany w ramach programu Erasmus+, a partnerami są organizacje z Rumunii, Grecji, Włoszech, Polsce i  Portugalii. 

Mobilność projektu w formie Szkolenia Międzynarodowego (Training Course) odbyła się w dniach 14-23.11.2019 r. i  wzięło w niej udział 4 pracowników młodzieżowych z Polski rekrutowanych przez Regionalne Centrum Wolontariatu.

Idea projektu oparta została na przeprowadzonych badaniach, z których wynikło, że w dzisiejszych czasach młodym ludziom należy bardziej niż kiedykolwiek pomagać w rozwijaniu ich umiejętności uczenia się. Program szkolenia „One Step Up” miał za zadanie pomóc pracownikom młodzieżowym oraz nauczycielom zaplanować i  wdrożyć „uczenie się jak się uczyć” na każdym poziomie edukacji.

Głównym celem projektu było zapewnienie młodym ludziom na obszarach wiejskich i  peryferyjnych obszarach miejskich lepszych szans na uświadomienie sobie procesu uczenia się i  rozwój umiejętności uczenia się.

Założenia projektu:

  • Motywacja: inspirujące zainteresowania i  motywacja do nauki.
  • Poznanie własnych umiejętności: uświadomienie młodych ludzi o dostępnych możliwościach poprawy umiejętności uczenia się oraz jaki będą mieć wpływ na ich późniejsze życie zawodowe.
  • Wzięcie odpowiedzialności: poczucie u młodych ludzi, że mają kontrolę nad procesem własnej edukacji.
  • Nabywanie umiejętności: aktywne zdobywanie przez młodych ludzi nowych umiejętności i  doskonalenie tych dotychczasowych oraz danie im możliwości eksperymentowania z nowymi umiejętnościami i  zachowaniami w bezpiecznym środowisku szkolenia.
  • Samoocena: wsparcie poczucia własnej wartości wśród młodych ludzi i  zastosowanie poczucia własnej skuteczności, które jest podstawowym warunkiem do uzyskania dobrych wyników procesu uczenia się.
  • Wzmocnienie procesu uczenia się: uprawnienie młodych ludzi do planowania i  wdrażania ich własnego indywidualnego procesu uczenia się niezależnie i  we własnym zakresie.

Podczas projektu uczestnicy nabyli umiejętności i  kompetencje, takie jak: większa odpowiedzialność za własną naukę, umiejętności krytycznej analizy pozwalające im na analizę ich umiejętności, kompetencje zawodowe. Dodatkowo uświadomili sobie wagę uczenia się, zrozumieli jego proces, określili własne style i  strategie w tym zakresie oraz nauczyli się krytycznie analizować i  porównywać różne sytuacje uczenia się, aby usprawnić rozwój nabywania nowych kompetencji.

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo

 

 

Osull1 Osull2