Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Safety Awareness in Digital Era

Źródło finansowania: Erasmus+
Czas trwania: 28/02/2022 – 27.02.2024
Pl Dofinansowane Przez Ue Pantone

Images

Na przestrzeni ostatnich lat jesteśmy świadkami ciągle toczących się procesów digitalizacji w różnych kontekstach (edukacji, pracy, życia towarzyskiego, komunikacji, konsumpcji, itp.).
które przyczyniają się do doskonalenia niektórych praktyk, czyniąc je bardziej dynamicznymi i innowacyjnymi, ale jednocześnie rozwijają się także nowe wyzwania społeczne związane z niewłaściwym wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych i cyberprzestrzeni.
Dzieci, młodzież i dorośli są jednakowo narażeni – choć z różnymi skutkami – na te same zagrożenia. Oczywistym jest również, że coraz więcej osób pada ofiarą uzależnienia, nadużyć lub niewłaściwego korzystania z narzędzi cyfrowych.
W tym kontekście projekt Safety Awareness in Digital Era ma na celu zwiększenie umiejętności młodych ludzi, a także osób z nimi pracujących w zakresie do zwiększenia świadomości zagrożeń płynących z niewłaściwego użytkowania strefy digital.
Bezpośrednie zaangażowanie młodych ludzi ma fundamentalne znaczenie dla podnoszenia świadomości w tych kwestiach, poprzez:
– młodzi ludzie mają najwięcej narzędzi, aby dotrzeć do swoich rówieśników.
– poprzez edukację rówieśniczą będą wzmacniać uczestnictwo obywatelskie oraz działanie na rzecz dobrostanu zbiorowego.

Rezultaty:
1. Training modules – educational paths on media literacy – Moduł treningowy dot. Bezpieczeństwa w sieci, zapobiegania nadużyciom.
2. Escape Room – stworzenie przestrzeni do wzmocnienia umiejętności cyfrowych młodych ludzi w dziedzinie bezpieczeństwa, prywatności cyfrowego dobrobytu, w celu zwiększenia wiedzy o zagrożeniach, na które użytkownicy internetu są narażeni.