Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Spotkanie sieciujące w ramach Good Deeds Day

Źródło finansowania: Fundacja Ruach Tova

 

18.11.2021 r. w Muzeum Dialogu Kultur odbyło się spotkanie sieciujące w ramach Good Deeds Day Polska. Od 2021 r. Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę lidera krajowego w realizacji Dnia Dobrych Uczynków. Z tego powodu, zorganizowano spotkanie, które miało na celu wskazać na historię, ideę oraz pomysły na działania w ramach Good Deeds Day, a także nawiązanie nowych partnerstw z organizacjami z regionu i  całej Polski. W spotkaniu wzięło udział 16 koordynatorów z miast tj. Kielce, Chęciny, Nowiny, Busko Zdrój, Łódź.

Spotkanie było podzielone na dwie części. Pierwsza z nich dotyczyła idei i  historii powstania Good Deeds Day oraz dotychczasowego zaangażowania Centrum Wolontariatu. Podczas drugiej części odbyła się burza mózgów na temat tego, jakie są potrzeby w danej miejscowości/ społeczności lokalnej/ szkole/ organizacji i  w jaki sposób Good Deeds Day może pomóc w realizacji działań. Wypracowane pomysły zostały spisane i  wysłane do uczestniczek i  uczestników spotkania. 

13.12.2021 r. odbyło się drugie spotkanie sieciujące dla koordynatorów w formule online, którzy nie mogli wziąć udziału w spotkaniu stacjonarnym. Miało taki przebieg jak pierwsze. Uczestniczyli w nim koordynatorzy z Kielc, Chęcin, Gdańska, Łodzi i  Częstochowy. 

 

Gdd Graphics (4)