Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Terapia przez sport

Źródło finansowania: Europejski Korpus Solidarności

Pobrane (14)

Projekt realizowany jest przez wolontariuszy RCW, którzy są pasjonatami sportu i zdrowego stylu życia.
Jego założeniem jest współpraca z pacjentami ośrodka uzależnień, w trakcie którego poznają narzędzia wykorzystywane w sporcie i zdrowym stylu życia, które mogą wykorzystać w trakcie i po zakończeniu terapii. W trakcie trwania projektu uczestnicy biorą udział w szeregu aktywności.

Działania realizowane są uzupełnieniem terapii, który pomoże pacjentom regulować emocje poprzez sport, ale także poprawić ich kondycję fizyczną, która często ulega pogorszeniu poprzez używanie środków odurzających. Częstym problemem, na który odpowiada projekt, jest otyłość wśród pacjentów.
Projekt ma również rozbudzić w pacjentach sportowe zacięcie i kierowanie się zasadami zdrowego stylu życia, tak aby po zakończeniu terapii znaleźli swoją pasję, dzięki której będą mogli utrzymać swoją abstynencję.
Cele projektu:
1. Uświadomienie grupie inicjatywnej trudności z jakimi zmagają się osoby uzależnione i wychodzące z uzależnienia.
2. Zwrócenie uwagi na problem narkomanii i uzależnień, który jest coraz większym problemem społecznym. Udział w projekcie pozwala wzmacniać postawy solidarnościowe.
3. Dostarczenie pacjentom ośrodka leczenia uzależnień narzędzi wykorzystywanych w sporcie i zdrowym stylu życia, które pozwalają między innymi na regulację emocji a także prowadzenie zdrowego stylu życia.
4. Dzięki projektowi, pacjenci ośrodka zobaczą, że ich trudności nie definiują ich jako ludzi, i są szanowni pomimo tego, że popełnili błędy.
5. Wyrównanie szans dostępu do podejmowania aktywności fizycznej pod opieką wykwalifikowanego zespołu, ponieważ dostęp do aktywności fizycznej pod opieką instruktora często wymaga znacznych nakładów finansowych.
6. Solidarność wolontariuszy z pacjentami ośrodka leczenia uzależnień poprzez wspólne aktywności.
7. Umożliwienie pacjentom i wolontariuszom udziału w wysokiej jakości szkoleniach i warsztatach, dzięki którym zdobędą nowe umiejętności i kompetencje.
8. Za pomocą postawy wolontariuszy promowane są wartości europejskie, takie jak : solidarność z osobami zagrożonymi lub wykluczonymi, równe szanse rozwoju, zrozumienie, akceptacja, tolerancja.

Img 7541
ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.