Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA152 – Our Home, Our Responsibility

Źródło finansowania: FRSE, Erasmus+

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

odkrywanie globalnych problemów związanych z ekologią i ochroną
środowiska przez 30 młodych osób z Polski, Czech, Portugalii, Hiszpanii i Cypru, wypracowanie możliwych i osiągalnych dla nich rozwiązań oraz wzajemne poznawanie się uczestników i zgłębianie sposobów na polepszenie własnego otoczenia w swoich krajach poprzez stworzenie atmosfery do refleksji nad własnym wpływem na środowisko.

CELE DODATKOWE:

 • odkrywanie przez uczestników Celów Zrównoważonego Rozwoju,
 • wzajemne inspirowanie się młodych osób oraz wymiana doświadczeń,
 • rozpowszechnianie wartości proekologicznych w lokalnych społecznościach uczestników projektu,
 • wzajemne dzielenie się młodzieży swoją kulturą
 • otwarcie na inne kultury i przełamywanie stereotypów,
 • wspieranie lokalnych farmerów, małych firm gastronomicznych,
 • poprawa umiejętności językowych młodzieży.

Wymiana Młodzieżowa odbędzie się w dniach 11 – 18.05.2022, a weźmie w niej udział 30 osób w wieku 18-30 lat z 5 różnych krajów.

W projekt zaangażowane są organizacje partnerskie:

 • YEU Cyprus (Cypr),
 • Associació Cultura Creativa (Hiszpania),
 • Inspira – Intervenção juvenil e ambiental (Portugalia)
 • Cesta Rozvoje (Czechy)

Logo Ue Rgb

E+ Logo

 

Ohor