Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Działania Międzynarodowe

Co robimy?

Regionalne Centrum Wolontariatu to Najbardziej międzynarodowa organizacja w regionie!

Poznaj ludzi z innych krajów m.in. dzięki programom Erasmus+ oraz Europejski Korpus Solidarności.

Europejski Korpus Solidarności

Projekty wolontariatu zapewniają młodym ludziom możliwość wykonywania pracy wolontariackiej w kraju lub za granicą. Działania wolontariuszy odpowiadają na ważne potrzeby społeczne, przyczyniają się do wzmacniania społeczności i jednocześnie umożliwiają wolontariuszom zdobycie praktycznego doświadczenia, umiejętności i kompetencji niezbędnych do zdobywania nowej wiedzy, rozwoju osobistego, społecznego, obywatelskiego oraz zawodowego. W praktyce oznacza to zwiększanie ich szanse zatrudnienie.

Program Erasmus+

Dzięki Programowi możesz wyjechać lub zorganizować międzynarodowe wymiany młodzieży, szkolenia i seminaria! To niezwykła możliwość rozwoju, zaangażowania i poznania świata.