Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Trwające
2019 Wolontariat Międzynarodowy (1)

Projekty goszczenia wolontariuszy zagranicznych

Projekt wolontariatu długoterminowego 2023 Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności Projekt wolontariatu długoterminowego Europejskiego Korpusu Solidarności zakłada przyjazd do Polski trzydziestu wolontariuszy z krajów Unii Europejskiej, oraz krajów sąsiadujących i partnerskich. Pobyt wolontariuszy ma trwać 150 dni. Uczestnicy projektu uczęszczają do akredytowanych placówek edukacji i kultury. Część wolontariuszy pomaga w szkołach podstawowych, dzieląc się swoim […]

Terapia przez sport

Źródło finansowania: Europejski Korpus Solidarności Projekt realizowany jest przez wolontariuszy RCW, którzy są pasjonatami sportu i zdrowego stylu życia. Jego założeniem jest współpraca z pacjentami ośrodka uzależnień, w trakcie którego poznają narzędzia wykorzystywane w sporcie i zdrowym stylu życia, które mogą wykorzystać w trakcie i po zakończeniu terapii. W trakcie trwania projektu uczestnicy biorą udział w […]
Gdd Graphics (9)
It Beautifies Everything It Covers. (1)

Zdrowie zaczyna się w głowie

“Zdrowie zaczyna się w głowie” – projekt realizowany w ramach zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu ochrony i promocji zdrowia to cykl spotkań dla młodych dorosłych. Zależy nam na profesjonalnym edukowaniu młodzieży o zagrożeniach zdrowia psychicznego oraz metodach wspierania własnego dobrostanu emocjonalnego. Projekt będzie realizowany od […]

Wolontariat w terapii 3

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w ramach projektów Wolontariat w terapii i Wolontariat w terapii II. Grupa inicjatywna już po raz trzeci otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację tych działań. Ponieważ poprzednie projekty zakończyły się dużym sukcesem, pacjenci Ośrodka oraz kadra wskazywali potrzebę kontynuacji działań, podjęliśmy […]
Wolontariat W Terapii Ii 3
Pobrane (8)

Partnerstwo dla wolontariatu – Edycja 1 i 2

Uwaga! Uwaga! Ruszyły konkursy dla wolontariuszy ! Już dziś aktywni wolontariusze Korpusu Solidarności mogą aplikować o środki na swoje własne inicjatywy oraz na swój rozwój osobisty. Do 19 czercwa trwa nabór wniosków w Konkursach na Mini Granty i Bony Edukacyjne. Szczegółowe informacje w regulaminie. Zgłoszenia za pomocą formularza konkursowego. Operatorami konkursów są Regionalne Centrum Wolontariatu […]

Odetchnij, jesteś u siebie.

Źródło finansowania: Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Projekt realizowany w partnerstwie z Prowincją Równości (liderem działań). Całokształt projektu “Odetchnij, jesteś u siebie” zakłada działania nakierowane na poprawę funkcjonowania społecznego osób narażonych na dyskryminację poprzez organizację cyklu otwartych spotkań oraz zapewnienie […]
Odetchnij2
Gdd Graphics (1)

ESC31 – Akcja Akceptacja

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Akcja Akceptacja, to  projekt skierowany do dziewcząt i  kobiet z województwa świętokrzyskiego, którego celem jest podniesienie samoświadomości, samoakceptacji własnego ciała, umiejętność wychodzenia z toksycznych relacji oraz zwiększenie asertywności. W projekcie przewidzianych jest dwanaście spotkań, w tym m.in spotkania z psycholożkami, warsztaty fotograficzne i  dramowe oraz wizyta studyjna w Warszawie. Projekt zakończy się wystawieniem sztuki dramowej, […]

Eurodesk

Regionalne Centrum Wolontariatu jest jednym z dwóch Regionalnych Punktów Informacyjnych Eurodesk Polska w województwie świętokrzyskim. Eurodesk to międzynarodowa sieć i program Unii Europejskiej dla młodzieży, osób pracujących z młodzieżą i organizacji młodzieżowych. W ramach działań Eurodesku odpowiadamy na pytania, prowadzimy spotkania dla uczniów, Informujemy o szkoleniach, studiach i wolontariacie za granicą. Eurodesk to ogromne źródło […]
Featured Tab1
Women 3394510 1920

Korpus Solidarności

Korpus Solidarności, to Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030, który jest jednym z projektów Narodowego Instytutu Wolności. W województwie świętokrzyskim za realizację Korpusu odpowiada Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach w partnerstwie z Diecezjalnym Centrum Wolontariatu. Komu dedykowany jest Program? ➢ Wolontariuszom – dzięki Korpusowi Solidarności, wolontariusze będą mogli uczestniczyć w […]