Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Category

Zakończone
It Beautifies Everything It Covers. (1)

Zdrowie zaczyna się w głowie

Źródło finansowania: środki na realizację zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce “Zdrowie zaczyna się w głowie” – projekt realizowany w ramach zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu ochrony i promocji zdrowia to cykl spotkań dla młodych dorosłych. Zależy nam na profesjonalnym edukowaniu młodzieży o zagrożeniach zdrowia […]

Bez Tabu Kielce – warsztaty dla młodzieży

Projekt „Bez Tabu – warsztaty dla młodzieży” realizowany jest w ramach zadania publicznego i finansowany ze środków Kieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2021r. Celem zajęć edukacyjnych Bez Tabu jest profesjonalne edukowanie młodzieży w zakresie istotnych zagadnień związanych z rozwojem osobistym, budowaniem trwałych i satysfakcjonujących relacji, oraz umożliwienie dyskusji na tematy związane z seksualnością. W ramach zajęć pozaszkolnych […]
Bez Tabu Ogolny 1
278564914 272979681711025 1608320087215404766 N

Ośrodek Unicorn Fundacja Herosi

Źródło finansowania: Fundacja Herosi/ St Jude Children’s Research Hospital Kilka dni po rosyjskiej inwazji na Ukrainę, 4 marca 2022 w Ośrodku Wierna w Bocheńcu utworzony został ośrodek transferowy dla dzieci chorych onkologicznie ewakuowanych z Ukrainy- Klinika Unicorn im. Mariana Wilemskiego . Ośrodek był częścią globalnego programu SAFER Ukraine będąc miejscem, do którego przewożone były chore […]

Zjednoczeni przez Zrozumienie

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Zjednoczeni przez Zrozumienie, to  projekt, który ma celu  przeciwdziałanie nietolerancji i  wypracowanie solidarności pomiędzy młodzieżą z Kielc, a grupą uczniów z Bursy, czyli młodzieżą z Ukrainy, Białorusi i  Kazachstanu. Kluczowe wyzwania, na które odpowiada projekt,to: poczucie alienacji, niska samoocena i  trudności w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami z Polski, dyskryminacja ze względu na pochodzenie, przejawy nietolerancji wobec […]
Gdd Graphics (7)
Microsoftteams Image 21

Wschód Liderów

Grantodawca: Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. Wschód Liderów to  projekt realizowany w województwie świętokrzyskim i podlaskim przez Fundację Szkoła Liderów wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w ramach dotacji Aktywni Obywatele (Fundusz Krajowy – środki funduszu EOG) .  […]

Wolontariat w terapii II

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności Projekt rozpoczął się  w październiku 2020 roku. Jest to  kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Wolontariat w terapii. Grupa inicjatywna ponownie otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację tych działań. Ponieważ poprzedni projekt zakończył się dużym sukcesem, pacjenci Ośrodka oraz kadra wskazywali potrzebę kontynuacji działań, podjęliśmy decyzję o realizacji drugiej edycji projektu. Projekt […]
Gdd Graphics (4)
śsmm

Świętokrzyskie Spełnia Marzenia Młodzieży!

Źródło finansowania: FRSE, Krajowe Biuro Eurodesk   27 sierpnia rozpoczął się wspólny projekt grantowy Regionalnego Centrum Wolontariatu i Stowarzyszenia Impakt -,,Świętokrzyskie Spełnia Marzenia Młodzieży”, który miał na celu wzmożoną promocję mobilności i  aktywności młodzieży oraz zwiększanie świadomości na temat programów, które to  umożliwiają. Projekt trwał do 31 października. Działania projektowe, jakie zrealizowali, to  piknik informacyjny, gra miejska, […]

ESC31 – Miejsce dla każdego każdy dla miejsca

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności   Projekt realizowany w okresie od 01.05.2020 do 31.10.2021 r. w ramach projektów solidarnościowych finansowanych ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt rozpoczął się w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię, został przedłużony i  główne działania odbywały się w 2021 roku. Celem projektu było otwarcie podwórek na działania prospołeczne, […]
Gdd Graphics (6)
Gdd Graphics (4)

Spotkanie sieciujące w ramach Good Deeds Day

Źródło finansowania: Fundacja Ruach Tova   18.11.2021 r. w Muzeum Dialogu Kultur odbyło się spotkanie sieciujące w ramach Good Deeds Day Polska. Od 2021 r. Regionalne Centrum Wolontariatu pełni rolę lidera krajowego w realizacji Dnia Dobrych Uczynków. Z tego powodu, zorganizowano spotkanie, które miało na celu wskazać na historię, ideę oraz pomysły na działania w ramach Good Deeds Day, a także […]
1 2