Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Telefon

41 365 17 63

Email

Współpraca lokalna: kontakt@centrumwolontariatu.eu

Współpraca międzynarodowa: partnership@centrumwolontariatu.eu 

Międzynarodowe staże Erasmus+: erasmus@centrumwolontariatu.eu

Wolontariat międzynarodowy Europejskiego Korpusu Solidarności: esc.kielce@centrumwolontariatu.eu

Masz pytania? Chcesz do nas dołączyć?

Napisz wiadomość

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
  1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest REGIONALNE CENTRUM WOLONTARIATU, 25-370 KIELCE UL. ŻEROMSKIEGO 36
  2) kontakt z Administratorem Ochrony Danych - wiktor.tutaj@centrumwolontariatu.eu,
  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
  4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt
  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
  6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu