Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Wolontariat w terapii II

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności

Projekt rozpoczął się  w październiku 2020 roku. Jest to  kontynuacja działań rozpoczętych w ramach projektu Wolontariat w terapii. Grupa inicjatywna ponownie otrzymała dofinansowanie w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności na realizację tych działań. Ponieważ poprzedni projekt zakończył się dużym sukcesem, pacjenci Ośrodka oraz kadra wskazywali potrzebę kontynuacji działań, podjęliśmy decyzję o realizacji drugiej edycji projektu. Projekt będzie trwał 12 miesięcy. Jego celem, podobnie jak poprzedniego, jest zaangażowanie pacjentów Ośrodka Leczenia Uzależnień w aktywność wolontariacką.

 Działania projektowe w 2020 roku rozpoczęły się od szkolenia pacjentów Ośrodka z podstaw wolontariatu. Następnie odbyli szkolenie dotyczące pracy z osobami niewidomymi. Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowali kartki, które zostały przekazane pacjentom szpitali i  domów pomocy społecznej.

 

Logo Ue Rgb

Logo Eks