Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Laboratory of New Migratory Narratives

311569312 480209734140885 5527042845628361079 N 311154617 480209397474252 1099983430457955335 N 311381392 480209347474257 1091349772909887404 N

Źródło finansowania: Erasmus+
Czas trwania: 01/11/2021 – 01/09/2023
E+ Logo

Idea projektu dotyczy przygotowania szkoleń dla osób pracujących z młodzieżą z zakresu użycia narzędzi cyfrowych do stworzenia nowych narracji migracyjnych wśród młodych ludzi – zarówno dla rdzennych mieszkańców jak i migrantów).
Z założenia umożliwi to młodym ludziom, migrantom i rdzennej ludności, generowanie własnej narracji dotyczącej migracji, które będą promowały szacunek dla innych kultur, akceptację ludzi z innych krajów oraz zwiększenie ich poczucia przynależności do UE poprzez ponowne odkrycie jej europejskiego dziedzictwa kulturowego. Wspieranie dialogu międzykulturowego między różnymi społecznościami oraz promowanie wzajemnego zrozumienie będzie sposobem zwalczania mowy nienawiści oraz eliminowaniem stereotypów, aktów rasizmu i ksenofobii.

Rezultaty:
1. MiLAB Academy – Platforma learningowa zawierająca krótkie informacje dotyczące spraw migracyjnych (pigułki) – dostępna dla wszystkich zainteresowanych.
2. MiLab Magazine – Podcasty dotyczące sytuacji migrantów w różnych krajach, krótkie video związane z tematyką migracji.