Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – SIEP 2.0

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus+

Projekt SIEP 2.0 ma na celu przeciwdziałanie nękaniu i cyberprzemocy poprzez:

1. Realizacja projektów „Postaw się na moim miejscu” i „SIEP”.
2. Rozwój gry SIEP z procesami grywalizacji
3. Zaprojektowanie modelu mentoringu, w którym młodzi ludzie, rodzice, kadra edukacyjna i osoby pracujące z młodzieżą uczą się, jak korzystać z metodologii „Postaw się na moim miejscu”, „SIEP” i „Gra SIEP”.
4. Rozpowszechnianie Laboratoriów SIEP w celu zaangażowania społeczności i społeczności partnerskich.
5. Opracowanie Europejskiej Księgi Rekomendacji, jak zapobiegać zastraszaniu i cyberprzemocy.

 

GRUPA DOCELOWA:

 • BEZPOŚREDNIA:
  • młodzież niepełnosprawna i pełnosprawna,
  • kadra edukacyjna, rodzice i osoby pracujące z młodzieżą,
  • partnerzy i organizacje partnerskie.
 • POŚREDNIA:
  • Społeczność europejska

 

Podstawowe zasady projektu to:

 • Promować wiedzę i wzajemne zrozumienie wśród młodych ludzi,
 • szkolić kadrę edukacyjną, rodziców i osoby pracujące z młodzieżą, aby skutecznie radzić sobie z nękaniem i
  cyberprzemocą,
 • wzmocnić współpracę europejską,
 • uwrażliwiać społeczność na rzeczywistość młodych osób niepełnosprawnych.

 

Więcej o projekcie tutaj:

https://drive.google.com/file/d/1pwFJqaYO29BlhiWrr5k_vY8NkBshGIlg/view?fbclid=IwAR0iI5j8kYNHwIaSluduDk3DlzlUtTVuSC1qH_xxQ90v35JDeDTxJ5AvPhQ

Logo Ue Rgb

E+ Logo

 

310692175 475852687909923 4725572609580412546 N 311471808 399094992432826 4687351120784845634 N 311630363 399094989099493 2783970718451666835 N