Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Wschód Liderów

Źródło finansowania: Fundacja Szkoła Liderów

 

Wschód Liderów to  projekt realizowany w województwie świętokrzyskim i podlaskim przez Fundację Szkoła Liderów wspólnie z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Kielcach oraz Ośrodkiem Wspierania Organizacji Pozarządowych w Białymstoku w ramach dotacji Aktywni Obywatele (Fundusz Krajowy – środki funduszu EOG) . 

Projekt dotyczy wsparcia organizacji pozarządowych i  lokalnych liderów po to, aby efektywniej działali na rzecz swoich grup odbiorców. W ramach ,,Wschodu Liderów” zostały przeprowadzone badania społeczne – cykl wywiadów indywidualnych i  fokusowych. W ich efekcie stworzyliśmy raport zawierający informacje o potrzebach działaczy społecznych z województwa świętokrzyskiego. Mamy nadzieję, że dzięki badaniom zarówno Szkoła Liderów, jak i  Regionalne Centrum Wolontariatu oraz OWOP będą w stanie lepiej odpowiadać na oczekiwania swoich grup docelowych. Oprócz badań przeprowadzona została również rekrutacja do Szkoły Trenerów Przywództwa, której pierwszy zjazd odbył się w listopadzie 2021, a kolejne planowane są na 2022 rok. w ramach STP pracownicy organizacji pozarządowych będą mieli okazję wziąć udział w zjazdach szkoleniowych obejmujących tematy takie jak: 

1) Procesy grupowe na podstawie outdooru z zakresu: Ja jako lider. Ja w zespole.

2) Metodyka uczenia się dorosłych (cykl Kolba) na podstawie najważniejszych koncepcji przywództwa.

3) Facylitacja, trudne sytuacje w kontekście tematyki Zmiana i  konflikt.

4) Wystąpienia publiczne na podstawie wizji zmiany lidera/ki.

Po cyklu szkoleniowym przeznaczonym dla trenerów, odbędą się dwie regionalne Szkoły Przywództwa oparte o metodologię Szkoły Liderów.

Wschód Liderów Stopka (1)

Wschód Liderów