Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Zdrowie zaczyna się w głowie

“Zdrowie zaczyna się w głowie” – projekt realizowany w ramach zadań publicznych zleconych przez Miasto Kielce do realizacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom z zakresu ochrony i promocji zdrowia to cykl spotkań dla młodych dorosłych. Zależy nam na profesjonalnym edukowaniu młodzieży o zagrożeniach zdrowia psychicznego oraz metodach wspierania własnego dobrostanu emocjonalnego. Projekt będzie realizowany od czerwca do listopada 2023. W ramach projektu zostanie przeprowadzonych cykl 4 warsztatów edukacyjnych dla młodzieży dotyczących

problematyki związanej z szeroko pojętym zdrowiem psychicznym. Podczas spotkań prowadzonych
przez pedagoga i psychoterapeutkę młodzi dorośli będą mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na
temat zaburzeń (głównie związanych z chorobami cywilizacyjnymi; lękowych, depresyjnych,
spowodowanych używaniem substancji psychoaktywnych oraz związanych z zaburzeniami
osobowości), ich etiologii i przebiegu (ze szczególnym naciskiem na profilaktykę samookaleczeń i
samobójstw) oraz tego kiedy należy zgłosić się po pomoc do specjalisty (psychologa, psychiatry bądź psychoterapeuty). Uczestnicy spotkań będą mogli zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej
pomocy psychologicznej, metodami przeciwdziałania przemocy w bliskich relacjach, a także poznają
techniki relaksacji przydatne w wypadku nasilania się objawów stresu. W trakcie ćwiczeń
praktycznych popracują nad komunikacją interpersonalną (aktywne słuchanie, dawanie
wspierających komunikatów, rozwiązywanie konfliktów, asertywne wyrażanie własnego zdania,
stawianie granic) oraz doświadczą wpływu technik relaksacyjnych na samopoczucie. W poszczególnych modułach, które proponujemy będzie mogło wziąć jednorazowo do 15 osób, dzięki
czemu zaoferujemy uczestnikom kameralną atmosferę niezbędną do szczerej rozmowy o
potencjalnie trudnych tematach. Oprócz spotkań otwartych odbędzie się także cykl 8 zamkniętych
warsztatów samorozwojowych poświęconych rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji oraz pogłębionej pracy nad relacjami interpersonalnymi. Ten etap projektu poprzedzi kwalifikacja do grupy
prowadzona przez terapeutki a jego celem będzie przeciwdziałanie pogłębiania się kryzysów na tle
emocjonalnym. W grupie każdorazowo będzie mogło wziąć udział do 15 osób, a ilość ta wynika z
samego charakteru oddziaływań terapeutycznych i rekomendacji specjalistów.
Całość projektu realizuje następujące cele: kształtowanie postaw sprzyjających integracji społecznej osób dotkniętych kryzysami na tle psychicznym, organizacja spotkań edukacyjno – integracyjnych w celu wymiany informacji na tematy związane z problematyką zdrowia psychicznego.It Beautifies Everything It Covers. (1)

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.