Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Bony i Granty dla Wolontariuszy

W ramach ,,Wow dla RCW w Kielcach”- ścieżki wsparcia w ramach Korpusu Solidarności sfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego organizujemy konkurs na Mini Granty dla Wolontariuszy.

Celem Konkursu jest wyłonienie autorskich projektów realizowanych przez wolontariuszy lub grupy wolontariackie na rzecz rozwoju społeczności lokalnych oraz wzmacniania inicjatyw wolontariackich w województwie świętokrzyskim.

Łączny budżet Konkursu wynosi 5000 zł. W ramach Konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o wsparcie w maksymalnej kwocie 1000 zł.

Kolejna edycja Konkursu zostanie zapowiedziana na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.

Kto może ubiegać się o Grant?

Zespoły wolontariuszy Korpusu Solidarności złożone z co najmniej 2 osób, w tym lidera projektu odpowiedzialnego za mini grant,  który musi być osobą pełnoletnią, mieszkać na terenie województwa świętokrzyskiego i mieć aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu wraz z potwierdzoną w Systemie przynajmniej jedną godziną pracy wolontariackiej, a pozostali wolontariusze wchodzący w skład grupy muszą mieć ukończone 13 lat i mieszkać na terenie województwa świętokrzyskiego.

W przypadku grupy wolontariuszy lider Projektu może złożyć jeden wniosek konkursowy, ale może wziąć również udział jako wolontariusz (członek grupy) w złożeniu innego wniosku konkursowego. Wolontariusz może być członkiem w kilku grupach wnioskujących w konkursie, lecz tylko w jednej może pełnić funkcję lidera.

Podstawą ubiegania się o Mini Grant jest złożenie wniosku (dalej „Wniosek”) przez formularz internetowy

Konkurs trwa od 6 do 20 maja 2024 r.: https://tiny.pl/d99s5

Ks Zestawienie 1 Kolor