Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Najczęściej zadawane pytania

E072860624e72c60fb390ed2d2088bea

Jak mogę zostać wolontariuszem?

Należy wypełnić ankietę bądź przyjść na cotygodniowe spotkania dla wolontariuszy, w każdą środę o 16.30 w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu przy Żeromskiego 36 w Kielcach.

Gdzie mogę zostać wolontariuszem?

Staramy się dobierać miejsce wolontariatu do indywidualnych potrzeb wolontariusza. W ramach wolontariatu stałego (wolontariusz na stałe i systematycznie przychodzi w wybrane miejsce) współpracujemy m.in. z: - domami pomocy społecznej (pomoc seniorom), - Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym (pomoc dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ruchową w nauce oraz poszerzaniu kompetencji społecznych), - Pieczą Zastępczą (pomoc dzieciom i młodzieży w nauce), - Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt, Akcyjny wolontariat (akcje wolontariackie pojawiają się z częstotliwością raz/ miesiąc lub częściej). Są to działania Regionalnego Centrum Wolontariatu oraz organizacji z zewnątrz:
  • udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
  • udział w happeningu One Billion Rising (przecwiko przemocy wobec kobiet)
  • udział w Dniu: Dobrych Uczynków, Ziemi, Uśmiechu, Dniu Dziecka, Seniora…
  • udział w kampanii Time to Move
  • przygotowanie kartek świątecznych dla dzieci i seniorów (Bożonarodzeniowych i z okazji Wielkanocy).
Na bieżąco poszerzamy ofertę działań wolontariackich. W razie pytań sugerujemy kontakt z koordynatorką wolontariatu: mail: [email protected] .

Jak wyglądają cotygodniowe spotkania dla wolontariuszy?

Odbywają się w każdą środę o 16.30. Jeśli wyjątkowo spotkanie się nie odbędzie, informujemy o tym na naszym fanpagu. Spotkania mają różną tematykę: ABC wolontariatu, spotkania tematyczne (świąteczne, o patriotyzmie, różnorodności, prawach człowieka), przygotowujące do akcji wolontariackich czy w ramach wizyt studyjnych, gdzie odwiedzamy inne placówki. O temacie naszych spotkań informujemy na naszym fanpagu: https://www.facebook.com/RCWKielce , Instagramie: cw_kielce oraz grupie na Facebook ,,Wolontariusze RCW”: https://www.facebook.com/groups/125572284763016.

Czym zajmuje się Regionalne Centrum Wolontariatu?

Jesteśmy stowarzyszeniem, które działa od 2005 r. na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w Kielcach i okolicach. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi z regionu oraz z ochotnikami, które chcą zostać wolontariuszami. Jesteśmy najbardziej aktywną organizacją w regionie promującą Program Erasmus+ oraz wolontariat międzynarodowy. Przyjmujemy wolontariuszy z całej Europy, którzy pracują na co dzień w kieleckich szkołach, przedszkolach i instytucjach kultury. Wysyłamy młodzież z regionu świętokrzyskiego na międzynarodowe szkolenia i wymiany młodzieżowe. Prowadzimy nieodpłatne spotkania z psychologami, podróżnikami, inspirującymi osobami. Działamy nieprzerwanie dla rozwoju społeczności lokalnej.

Ile godzin powinien wypracować wolontariusz, aby móc otrzymać 3 punkty na świadectwie w klasie ósmej?

Obowiązujące uregulowania nie wskazują wprost, jaki czas uczeń powinien poświęcić na działalność w wolontariacie, by uzyskać 3 pkt. Kwestię tę pozostawiono do swobodnej decyzji szkół, które np. w regulaminie szkolnego koła/klubu wolontariatu określają minimalną liczbę godzin, jakie uczeń powinien zrealizować w ciągu roku szkolnego, świadcząc wolontariat, by otrzymać zaświadczenie o udziale w wolontariacie. Uczeń, który realizuje wolontariat poza szkołą, zobowiązany jest dostarczyć do szkoły zaświadczenie o odbytym wolontariacie. Zaświadczenie powinno zawierać nazwę placówki, podpis osoby odpowiedzialnej za opiekę nad wolontariuszem, okres, w którym wolontariusz angażował się w pomoc, oraz liczbę zrealizowanych przez niego godzin. W regulaminie wewnętrznym Regionalnego Centrum Wolontariatu, zaświadczenie wydawane jest przez koordynatora na prośbę wolontariusza każdorazowo po akcji wolontariackiej lub zbiorczo. Wolontariusz jest zobowiązany prowadzić ewidencję czasu pracy wolontariackiej za pomocą Systemu Obsługi Wolontariatu https://sow.korpussolidarnosci.gov.pl/pl/login . Zaświadczenie, które umożliwia wpisanie 3 punktów za wolontariat jest akceptowane przez większość szkół, jeśli wolontariusz przepracował co najmniej 30 godzin. Wolontariusz może ubiegać się o wydanie zaświadczenia z mniejszą liczbą godzin, ale nie oznacza to, że dla szkoły, do której przyjęcia się ubiega będzie to wiążące.