Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

One Billion Rising/Nazywam się Miliard

One Billion Rising

Nazywam się Miliard

Tańczymy przeciwko przemocy.

Ogólnoświatowa akcja odbywająca się co roku 14 lutego. W czasie akcji tańczymy, żeby zaprotestować przeciwko przemocy dotykającej kobiety w związkach i w rodzinie. Szacuje się, że w Polsce przemocy fizycznej i seksualnej doświadcza od 700 tysięcy do miliona kobiet. Statystyki dotyczące gwałtów są zaniżone, ponieważ wiele kobiet obawia się zgłosić ten fakt na komisariatach obawiając się ponownej traumy i wiktymizacji. Kiedy spotykamy się na One Billion Rising staramy się zachęcić osoby doświadczające przemocy do szukania wsparcia psychologicznego. Dodatkowo wspólny taniec wyzwala energię i moc do głośnego powiedzenia NIE przemocowym związkom. Regionalne Centrum Wolontariatu organizuje OBR od 2015 roku.

One Bilion