Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – AduGames

Źródło finansowania: FRSE, Erasmus+
Numer Projektu: 2021 – 1 – PL01 – KA220 – ADU – 000029730
Czas trwania: 01.11.2021 – 01.05.2023

AduGames jest Projektem Strategicznym koordynowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu, gdzie partnerami są Asociatia Centrul Pentru Strategii de Dezvoltare a tineretului z Rumunii, BB&R z Hiszpanii i Mundus Bulgaria. Powstał na podstawie poprzedniego projektu grywalizacyjnego skierowanego do młodzieży. Ogólnym celem projektu jest opracowanie metod i narzędzi do grywalizacji edukacji nieformalnej dla edukatorów dorosłych.

 

Cele Szczegółowe:

– Budowanie kompetencji praktyków pozaformalnej edukacji dorosłych w zakresie stosowania metod grywalizacji
– Zbadanie metodologii grywalizacji pod kątem praktycznych przykładów, promowanie i ulepszanie jej wykorzystania w edukacji dorosłych w całej Europie
– Dzielenie się najlepszymi praktykami wykorzystania grywalizacji w edukacji dorosłych
– Opracowanie odpowiednich innowacyjnych produktów
– Umożliwić uczestnikom projektu pełnienie roli multiplikatorów grywalizacji dorosłych
– Tworzenie długoterminowej współpracy międzysektorowej między różnymi podmiotami w celu pracy na rzecz wspierania reform polityki w dziedzinie edukacji dorosłych i sportu na poziomie lokalnym

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo