Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA153 – Advanced Facilitators Training

Źródło finansowania: FRSE, Erasmus+
Czas trwania: 1.04.2021 – 31.03.2022

 

Projekt został przygotowany we współpracy z 14 organizacjami z Polski, Białorusi, Egiptu, Bułgarii, Estonii, Łotwy, Rumunii, Gruzji, Jordanii, Włoch, Armenii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny oraz Hiszpanii. Z naszych doświadczeń i obserwacji wynika, że ​​w pracy z młodymi ludźmi niezwykle ważne są kompetencje miękkie pracowników młodzieżowych, tj. umiejętności osobiste, komunikacyjne i społeczne, które sprawiają, że potrafią oni diagnozować potrzeby młodych ludzi i dobierać odpowiednie metody pracy z nimi . Kolejnym czynnikiem decydującym o skuteczności pracowników młodzieżowych jest ich otwartość i zrozumienie różnorodności. Ważna jest również ich elastyczność, czyli umiejętność dostosowania się do aktualnej sytuacji, wyzwań czy potrzeb młodych ludzi. Naszym zdaniem są to cechy i umiejętności, które warto rozwijać i doskonalić u osób pracujących z młodzieżą. Dlatego narodził się pomysł przygotowania szkolenia, podczas którego rozwiną i wzmocnią wybrane kompetencje miękkie i międzykulturowe, a także będą mieli przestrzeń do wymiany doświadczeń. Wzmocnienie tych kompetencji bezpośrednio przełoży się na jakość i efektywność ich pracy, a tym samym będzie miało znaczący wpływ na rozwój młodych ludzi.
Dobrze przygotowany do pracy jako facylitator pracownik młodzieżowy jest w stanie pokierować grupą tak, aby osiągnęła zamierzone cele, jednocześnie dbając o rozwój każdego z jej członków.

 

CELE PROJEKTU

Cel główny: Rozwój zawodowy 28 pracowników młodzieżowych z 14 krajów w zakresie pracy z młodzieżą, w szczególności facylitacji, w tym rzeczywistości cyfrowej.

Szczegółowe cele projektu:
– podnoszenie umiejętności miękkich, wyposażanie w narzędzia potrzebne do prowadzenia ciekawych warsztatów, moderowanie debat i warsztatów online,
– podnoszenie jakości pracy młodych ludzi poprzez wymianę doświadczeń,
– promowanie nowoczesnych narzędzi ułatwiających pracę,
– budowanie kompetencji do pracy z młodzieżą marginalizowaną,
– uwrażliwianie pracowników młodzieżowych na problemy i potrzeby osób o mniejszych szansach oraz pomoc w doborze odpowiednich metod i narzędzi efektywnej pracy z nimi,
– zorganizowanie pierwszych Targów ToolFair w Kielcach.

PARTNERZY

 • League of Youth Voluntary Service – Białoruś
 • Academy of Success – Bułgaria
 • Mittetulundusuhing Continuous Action – Estonia
 • MI HI For Training And Development – Egipt
 • “MIHI” – Łotwa
 • Nidal Al-Abbadi CO – Jordania
 • Gergart – Gruzja
 • Asociatia Centrul Pentru Strategii de Dezvoltare a Tineretului – Rumunia
 • Biderbost Boscan & Rochin SL – Hiszpania
 • Udruzenje Mladivolonteri – Bośnia i Harcegowina
 • Modern Youth Public Union – Azerbejdżan
 • Armenian Progressive Youth – Armenia
 • Associazione Informagiovsni – Włochy

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo

Aft1 Aft2 Aft3 Aft4