Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – Adult Education Through Sport

Źródło finansowania: FRSE, Erasmus+

 

O PROJEKCIE

Projekt „aETS” to 18-miesięczne Partnerstwo Strategiczne organizowane przez organizacje z Polski, Wielkiej Brytanii, Włoch i Bułgarii.
Projekt ma na celu wspieranie edukatorów dorosłych, poszerzanie i rozwijanie kompetencji edukatorów i innego personelu wspierającego dorosłych uczących się, a także promowanie otwartej edukacji i innowacyjnych praktyk w erze cyfrowej.

METODOLOGIA

Metodologia ETS ma na celu wyłącznie wykorzystanie sportu jako narzędzia edukacyjnego. Dlatego elementy takie jak edukacja, mentoring, umiejętności, szkolenie, refleksja i interwencja, niezwiązane bezpośrednio ze sportem, pozostają bardzo ważne i muszą być brane pod uwagę, gdy sport jest wykorzystywany do celów edukacyjnych.

Wszystkie te elementy odgrywają znaczącą rolę w procesie uczenia się. W rzeczywistości stają się one centralnym punktem, który stymuluje rozwój i transformację społeczną, a nie sam program sportowy.

CELE PROJEKTU

• Budowanie kompetencji praktyków nieformalnej edukacji dorosłych w zakresie korzystania z metodologii Edukacja przez sport (ETS)
• Zbadanie metodologii ETS pod kątem praktycznych przykładów, promowanie i ulepszanie jej wykorzystania w edukacji dorosłych w całej Europie
• Dzielenie się najlepszymi praktykami wykorzystania sportu w edukacji dorosłych
• Opracowanie odpowiednich innowacyjnych produktów odnoszących się do Metodologii ETS i wzbogacenie zakresu już istniejących
• Umożliwienie uczestnikom projektu działania jako multiplikator podejścia ETS w ich społecznościach lokalnych, a tym samym wspieranie jego wykorzystania w Europie i na świecie
• Stworzenie długoterminowej międzysektorowej współpracy między różnymi podmiotami w celu wspierania reform politycznych w dziedzinie edukacji dorosłych i sportu na poziomie lokalnym

W ramach projektu zostaną stworzone 3 rezultaty intelektualne:

1. Utworzono podręcznik VR (9 filmów);
2. ETS Toolbox – 12 nowych praktycznych metod/ćwiczeń wykorzystujących sport do celów edukacyjnych z całego projektu
3. OER w ETS – aplikacja na smartfony i platforma internetowa, zbieranie wyników

PARTNERZY

Mine Vaganti NGO – Włochy
Mundus Bulgaria – Bułgaria
Momentum World CIC – Zjednoczone Królestwo

Logo Ue Rgb

E+ Logo