Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

ESC – Pomagaj. Więcej.

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności

 

Projekt. “Pomagaj.Więcej”, to  pierwsza edycja indywidualnej 6-miesięcznej mobilności w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności po raz pierwszy w placówkach kultury miasta Kielce, Szkole Podstawowej nr 1 oraz Przedszkolu nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim. Głównymi celami projektu było celu budowanie i  wzmacnianie postaw solidarności oraz aktywnego obywatelstwa, rozwój czytelnictwa u dzieci i młodzieży, promocja wydarzeń i  oferty Miejskiej Biblioteki Publicznej, jak również Kieleckiego Centrum Kultury. 

Organizacja działań projektowych tj. przygotowanie folderów informacyjnych, promocja projektu w systemie Pass rozpoczęła się w 2020 roku. Rekrutacja uczestników zajęła znacznie więcej czasu niż planowano (z powodu pandemii koronawirusa napływało stosunkowo niewiele kandydatur, ponadto zmagaliśmy się z licznymi trudnościami związanymi z restrykcjami i utrudnieniami w transporcie osób oraz ograniczeniami wjazdu do Polski z krajów spoza UE). Dlatego też pierwszych sześciu wolontariuszy rozpoczęło działania zgodnie z planem – w marcu 2021, a ostatnia wolontariuszka przyjechał dopiero z początkiem września. Pomimo problemów, związanych z wprowadzaniem obostrzeń cykliczne spotkania mające pomóc w utrzymaniu jakości projektu (z wolontariuszami, koordynatorami placówek, mentorami, mate’ami) odbywały się co do zasady regularnie w formie online lub stacjonarnie w biurze Regionalnego Centrum Wolontariatu

Wszyscy wolontariusze po odbytej kwarantannie zostali wprowadzeni przez koordynatorów placówek w ich funkcjonowanie, planowane aktywności, wydarzenia w Kielcach.  Obie wolontariuszki biorące udział w projekcie w Ostrowcu, zostały zakwaterowane w mieszkaniu i  bardzo ciepło przyjęte 15 marca 2021 przez koordynator przedszkola. Grupa po pierwszym teście OLS sprawdzającym znajomość języka polskiego rozpoczęła cotygodniowe lekcje z wykwalifikowaną nauczycielka akademicką. Ogromnym sukcesem jeden z wolontariuszek było zdanie końcowego testu na poziomie B2 oraz swobodna komunikacja werbalna w języku polskim. w placówkach goszczących wolontariusze realizowali zadania z właściwym zaangażowaniem i  kreatywnością. 

W Kieleckim Centrum Kultury dwójka uczestników wspierała działania promocyjne i  organizowane eventy, wolontariusz pomagający w filii Miejskiej Biblioteki Publicznej zapoznał dzieci i  młodzież z możliwościami e-sportu, ćwiczył wyobraźnię, pamięć, spostrzegawczość i  orientację przestrzenną podczas aktywności z elementami narzędzi wirtualnej rzeczywistości.  

W placówkach edukacyjnych dziewczęta wspierały głównie zajęcia językowe z języka angielskiego i ich języków narodowych, zajęcia artystyczne, kulturowe, czy też indywidualną pomoc dla dzieci z mniejszymi szansami. Wszyscy wolontariusze sukcesywnie odbyli szkolenia on-arrival organizowane w formie online przez Narodową Agencję. 

W kwietniu grupa miała możliwość pomocy organizacji Młodzieżowych Mistrzostw Świata organizowanych przez Polski Związek Bokserski oraz AIBA w naszym mieście. Mieli możliwość poznania drużyn swoich państw oraz wspierać językowo działania organizatorów pod okiem koordynatorek z RCW, które dbały o zachowanie najwyższych standardów sanitarnych. Wiosna i wczesne lato obfitowały w działania integracyjne, pikniki dla społeczności lokalnej na świeżym powietrzu. 

W połowie czerwcu wszyscy wolontariusze Regionalnego Centrum Wolontariatu wraz z koordynatorami EKS wzięli udział w spływie kajakowym, zwiedzaniu muzeum wsi kieleckiej wraz z obiadem w zabytkowej karczmie oraz integracyjnym grillu. w czerwcu wolontariusze brali udział  w wydarzeniu o tematyce związanej z promocją Konstytucji, a już wcześniej przygotowywali plakat z życzeniami dla Polski. 5 czerwca nasza wolontariuszka zorganizowała armeński Dzień Dziecka dla społeczności lokalnej dzieląc się tradycjami tego dnia tj. zapisywanie życzeń kredą na betonie przed Centrum Kultury, angażując dzieci w tradycyjne ormiańskie zabawy.  

Wolontariusze pełniący funkcję mate’a w projekcie zorganizowali wycieczkę do Klasztoru na Karczówce ze zwiedzaniem, kolacją i  czasem wspólnym. Wolontariusze promowali EKS w jednej ze szkół podstawowych na terenie Kielc. Takie samo wydarzenie z udziałem grupy projektu „Pomagaj. Więcej” z udziałem prezydenta odbyło się w Ostrowcu Świętokrzyskim. Jedna z uczestniczek projektu pomagała zorganizować i  rozpromować  całe wydarzenie pt. „Finał akcji Puste Miski / Empty Bowls”, a cała grupa aktywnie brała udział w wydarzeniu, robiąc miski w pracowni ceramicznej, które później trafiły do kieleckich restauracji. 

Wakacje obfitowały w liczne pikniki dla społeczności lokalnej. Z końcem sierpnia odbyła się gala zakończenia projektu oraz poczęstunek dla wszystkich zaproszonych gości. Całokształt projektu można uznać za zrealizowany według planu na ten moment, pomimo wystąpienia różnego rodzaju trudności, głównie spowodowanych trwającą pandemią. Wolontariuszka, która przybyła do nas we wrześniu oraz jeden wolontariusz, któremu został przedłużony pobyt o kolejne 6 miesięcy, wspierają działania Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ich wyjazd planowany jest z końcem marca. Okres trwania projektu na prośbę RCW, został przedłużony przez Narodową Agencję do maja 2022 roku.

 

Logo Ue Rgb

Logo Eks

Pomagaj Więcej 10 Pomagaj Więcej 9 Pomagaj Więcej 8 Pomagaj Więcej 7 Pomagaj Więcej 6 Pomagaj Więcej 5 Pomagaj Więcej 4 Pomagaj Więcej 3 Pomagaj Więcej 2 Pomagaj Więcej 1