Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

ESC31 – Miejsce dla każdego każdy dla miejsca

Źródło finansowania: FRSE, Europejski Korpus Solidarności

 

Projekt realizowany w okresie od 01.05.2020 do 31.10.2021 r. w ramach projektów solidarnościowych finansowanych ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności. Projekt rozpoczął się w 2020 roku, jednak ze względu na pandemię, został przedłużony i  główne działania odbywały się w 2021 roku. Celem projektu było otwarcie podwórek na działania prospołeczne, polepszenie relacji sąsiedzkich, integracja poszczególnych środowisk, integracja sąsiedzka oraz sieciowanie w skali mikro. Poprzez działania w ramach projektu chcieliśmy kształtować postawy otwartości na drugiego człowieka oraz przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu. Projekt skierowany był  do mieszkańców miasta Kielce, którzy nie zawsze mają świadomość swojego sąsiedztwa, mijają się lub żyją w izolacji w stosunku do najbliższego otoczenia. Poprzez nasze działania chcieliśmy połączyć ze sobą różne środowiska. w szczególności zależało nam na tym, aby zintegrować z najbliższym otoczeniem podopiecznych ośrodka dla bezdomnych. Poprzez włączenie ich w różnego typu aktywności projektowe chcieliśmy pokazać im, że są “wartościowymi sąsiadami”, a mieszkańcom najbliższej okolicy  pomóc w zwalczaniu uprzedzeń i  stereotypów. W ramach projektu zorganizowana została zbiórka ręczników i  artykułów chemicznych dla ośrodka dla osób bezdomnych, Żywa Biblioteka, której celem była walka ze stereotypami.  W ramach projektu odbywały się także spotkania sąsiedzkie, na które zapraszani byli mieszkańcy kamienicy na ulicy Żeromskiego. Podczas spotkań dyskutowaliśmy o tym, jakie działania podjąć, aby zintegrować lokalną społeczność.

 

Logo Ue Rgb

Logo Eks