Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Europejski Korpus Solidarności – “Zjednoczeni przez Zrozumienie”

Zjednoczeni przez Zrozumienie, to projekt dedykowany uczniom kieleckiej Bursy ,,Bartek”, czyli młodzieży pochodzącej z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu i Rosji, która uczy się w szkole Awans, a także wolontariuszom Regionalnego Centrum Wolontariatu.
Celem głównym jest przeciwdziałanie nietolerancji i wykluczeniu mniejszości narodowych na poziomie lokalnym poprzez wzajemne poznanie doświadczeń, historii, problemów społecznych młodzieży z Polski i z zagranicy poprzez stworzenie dla nich odpowiedniej do tego przestrzeni i warunków.
Projekt będzie opierał się na ścisłej współpracy młodzieży z zagranicy z młodzieżą z polski poprzez wspólne akcje wolontariackie. Działania, jakie będą podejmowane w trakcie trwania projektu, to m.in. gra miejska dedykowana dzieciom i młodzieży, dotycząca współpracy polsko – ukraińsko – białorusko – kazachskiej w regionie, uwzględniając aspekt historyczny i odnosząc się do sytuacji obecnej, wieczory polsko – wschodnie, czy debata na temat mniejszości narodowych w Polsce i w krajach wschodnich.

Osoby zainteresowane Programem prosimy o kontakt mailowy:
[email protected] lub telefoniczny : 41 362 14 12.

 

Team 386673 1920