Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

From 1EU2EU – Alma – projekt goszczenia stażystów zagranicznych

Źródło finansowania: European Social Fund +

Primary Three Lines 1200x523 (1)From1eu2eubleupng (2)

Logo Sce (1)Pobierz

Czas trwania projektu wynosi 13 miesięcy (09.10.2023 – o9.11.2024)

Grupę docelową projektu stażowego stanowi 30 francuskich młodych ludzi, spośród  których większość została już zaangażowana do krajowych programów wolontariatu pełnoetatowego. Grupa jest złożona z młodych Francuzów w wieku od 18 do 29 lat, którzy w chwili rozpoczęcia projektu nie kształcą się, nie pracują ani nie szkolą i przyjeżdżają do Polski, żeby nabyć umiejętności niezbędne na rynku pracy. Na etapie realizacji 10 francuzów zostało połączonych w pary z 10 pełnoetatowymi lokalnymi stażystami. Grupy stażystów pracują w organizacjach pozarządowych tj. Fundacja Fire, Creativity Works Europe, Fundacja OH! Ferment a także w Krajowym Towarzystwie Autyzmu, oddział Kielce. Stażyści pracują w w pełnym wymiarze czasu oraz mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie oraz wsparcie językowe przez cały czas trwania działań.

W działaniach uczestniczą również organizacje z Bułgarii i Rumunii, gdzie w podobny sposób odbywają się staże (10 Francuzów i 10 lokalnych stażystów pracuje na rzecz społeczności lokalnej). Całość koordynuje Civic Service Europeen. 

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.