Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Gamifying European Youth Goals

Źródło finansowania: Erasmus+

Pl Dofinansowane Przez Ue Pantone

Images

Projekt Erasmus+ Gamifying European Youth Goals (GEYG) ma na celu promowanie współpracy między organizacjami pozarządowymi z UE (Polska, Hiszpania) a krajami partnerskimi (Algieria, Egipt i Jordania), w celu:

  • Tworzenia sieci i wymiany praktyk dotyczących Europejskich Celów Młodzieżowych w dziedzinie młodzieży, edukacji i szkoleń.
  • Rozwijania cyfrowych i pozaformalnych metod uczenia się w celu promowania EGY (European Youth Goals) wśród młodych ludzi poprzez tworzenie narzędzi opartych na grywalizacji.

W ramach projektu partnerzy pracują nad materiałami dotyczącymi następujących Młodzieżowych Celów Rozwoju:

  1. Równość wszystkich płci (IGMAN – Algieria)
  2. Społeczeństwa integracyjne (ASPAYM – Hiszpania)
  3. Informowanie i konstruktywny dialog (MIHI – Egipt)
  4. Wysokiej jakości zatrudnienie dla wszystkich (BB&R – Hiszpania)
  5. Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich (YSC – Jordania)
  6. Zrównoważona Zielona Europa (RCW – Polska)

 

W ramach projektu powstają m.in. podcasty, gra typu espace room, analiza dobrych praktyk. Przeprowadzone zostaną także działania lokalne.

Gamifying

ClientThe Car Rental Co
SkillsPhotography / Media Production
WebsiteGoodlayers.com

Project Title

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.