Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Goszczenie stażystów zagranicznych – projekt Mobilité des jeunes en insertion Occitanie – Edycja 1 i 2

Źródło finansowania: umowa partnerska, Erasmus +

 

Porozumienie podpisane z Maison de l’Europe de Nimes zakładało rozpoczęcie projektu w ramach Erasmus + o nazwie Mobilité des jeunes en insertion Occitanie 14 listopada 2020r. Staż dla każdego z 5 francuskich uczestników trwał 13 tygodni. Przygotowania do przyjęcia stażystów rozpoczęły się na początku października 2020 roku. Koordynator projektu została wprowadzona przez opiekuna w szczegóły mobilności i  skontaktowanIa z organizacją wysyłającą. 

Do połowy października powstały wszystkie niezbędne dokumenty oraz harmonogram projektu zatwierdzony przez francuską organizację wysyłającą. Równolegle od 15 października odbyła się rekrutacja potencjalnych uczestników. Po zamknięciu rekrutacji odbyło się spotkanie na platformie Zoom z koordynator francuskiej organizacji. Omówiono wszystkie nadesłane CV i  listy motywacyjne uczestników, ich preferencje co do miejsca odbywania stażu, plan działania, harmonogram mobilności oraz wydarzeń kulturalnych przewidzianych w czasie trwania projektu. 

W drugiej połowie października odbyły się poszukiwania firm w których uczestnicy mieli pracować, z końcem miesiąca zostały one zatwierdzone oraz zostali wybrani koordynatorzy. Okoliczności realizacji projektu nie były łatwe – restrykcje wprowadzane w Polsce, ale również w Europie opóźniły rozpoczęcie mobilności przez stażystów. Po przyjeździe do Kielc odbyło się spotkanie powitalne w biurze w obecności koordynator i  opiekuna projektu. 

Stażyści mieli możliwość odbyć staże w Kieleckim Centrum Kultury, Studio Mobius, Regionalnym Centrum Wolontariatu. Dwójka stażystów uczestniczyła w zajęciach z ceramiki w Bazie Zbożowej. Raz w tygodniu wszyscy uczestnicy brali udział w zajęciach z języka polskiego. Obostrzenia wpływały również na wszystkie inne aspekty projektu: spotkania w biurze były ograniczone do minimum. w grudniu w ramach wydarzeń kulturalnych grupa odwiedziła studio wspinaczkowe, klasztor na Karczówce, odwiedziliśmy lodowisko oraz uczyliśmy się jeździć na gokartach z zachowaniem wszystkich obostrzeń sanitarnych. Grupa brała udział w cotygodniowych zajęciach z języka angielskiego prowadzonych przez nauczycielkę akademicką.  

W ramach office day odbyła się degustacja potraw świątecznych zarówno w wersji wegańskiej jak i  mięsnej, co bardzo przypadło do gustu grupie. Stażyści mieli możliwość uczestnictwa w wigiliach organizowanych przez placówki goszczące poznając polskie świąteczne tradycje. Pomimo problemów, związanych z wprowadzaniem obostrzeń cykliczne spotkania mające pomóc w utrzymaniu jakości projektu (z wolontariuszami, koordynatorami placówek,, mate’ami) odbywały się co do zasady regularnie w formie online lub stacjonarnie w biurze RCW. Przypadek koronawirusa jednej z wolontariuszek skutkowała czasową izolacją domową również stażystów w okresie świątecznym. Niestety jedna ze stażystek w styczniu opuściła projekt z powodów osobistych i  rodzinnych. 

Z początkiem roku uczestnicy projektu powrócili do działań stacjonarnych. Niespodzianką dla stażystów była zorganizowana w połowie stycznia całodniowa wycieczka do Krakowa. Zwiedziliśmy Galerię “Mocak”, odbyliśmy przejażdżkę po Nowej Hucie starą nyska krakowską oraz odkrywalismy to  piękne miejsce biorąc udział w grze terenowej. Odwiedziliśmy w międzyczasie pobliskie Chęciny wraz z zamkiem królewskim.  W lutym z wizytą studyjna przybyła francuska koordynator wizytując placówki, mieszkania stażystów i  biuro Regionalnego Centrum Wolontariatu. Wspólnie zwiedziliśmy Muzeum Narodowe w Kielcach i  Pałac Biskupów Krakowskich. to  jednak nie koniec wydarzeń kulturalnych przygotowanych dla grupy. W lutym odwiedziliśmy Warszawę, zwiedziliśmy Pałac Kultury, starówkę jak i  liczne muzea. Przed wylotem wszyscy stażyści wykonali testy PCR, które według ówczesnych restrykcji umożliwiły im zakończenie projektu i  wylot do Francji bez obowiązującej ich na miejscu kwarantanny. Francuska koordynator odbyła ewaluacje ze stażystami oraz wręczyła im dokumenty potwierdzające uzyskane kompetencje – YouthPass. 

 

Aktualnie prowadzimy drugą edycję tego projektu – 4 stażystów z Francji odbywających staż w różnych instytucjach zostanie u nas do maja.

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo

 

Staż Staż2 Staż 3 Staż 4.jpg Staż 5.jpg Staż 6 Staż 7 Staż 8