Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

KA220 – Enhancing parents involvement in school education – SEE ME

Źródło finansowania: Umowa partnerska, Erasmus+

 

Projekt Erasmus+ Edukacja szkolna, w którym Regionalne Centrum Wolontariatu jest partnerem ma na celu stworzenie partnerstwa edukacyjnego skoncentrowanego na angażowaniu rodziców do współpracy ze szkołami w celu przeciwdziałania dyskryminacji w szkole. Partnerstwo edukacyjne zbiera najlepsze praktyki i  organizuje sesje edukacyjne na temat opracowania katalogu najlepszych praktyk w odniesieniu do zaangażowania w szkole (rodzice zaangażowani w życie akademickie swoich dzieci w bezpośrednim kontakcie ze szkołą). Cele to:

– identyfikacja, testowanie i  włączanie do głównego nurtu najlepszych praktyk i  innowacyjnych metod uczestnictwa, szczególnie w kontekście różnorodności (różnorodność społeczno-ekonomiczna i  kulturowa, mniejszości itp.);

– poprawa kompetencji nauczycieli w zakresie strategii i  podejścia do zaangażowania rodzica poprzez uczenie się na doświadczeniach kolegów z innych krajów w Europie;

– poprawa integracji i  interakcję osób zaangażowanych w proces edukacji.

 

Planowane rezultaty projektu to:

PRZEWODNIK ZAANGAŻOWANIA RODZICÓW

Przewodniki dla rodziców: program dla szkół mający na celu zaangażowanie rodziców z grup znajdujących się w niekorzystnej sytuacji – przewodnik koncepcyjny mający na celu opracowanie szkolenia dla przewodników dla rodziców, aby pomóc rodzicom zastanowić się nad ich doświadczeniami i  zdobyć dalszą wiedzę na temat edukacji ich dzieci.

 

NAJLEPSZE PRAKTYKI

Analiza najlepszych praktyk, w analizowaniu różnych podejść do angażowania rodziców i budowania relacji.

 

PRZEWODNIK WSPOMAGAJĄCY RODZICÓW

Wzmacnianie pozycji rodziców – przewodnik do budowania relacji rodzic-uczeń w domu (np: pomaganie w odrabianiu prac domowych), sposoby, w jakie nauczyciele mogą zapewnić rodzicom zrozumienie, jak wspierać prace dzieci w kontekście dwujęzyczności lub słabej znajomości języka przez rodziców.

 

PORTFOLIO STUDENTÓW

Portfolio studenckie, „pomost” między szkołą a rodziną – praktyczny poradnik tworzenia portfolio dla uczniów, które można wykorzystać również w domu.

 

Więcej na https://seeme-project.eu/pl/

 

Logo Ue Rgb

E+ Logo