Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Email*
Phone*
Contact Address
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Sport Community ReportED (SCRED)

Źródło finansowania: Erasmus+

 

SCRED (Sport Community ReportED) wykorzystuje potencjał sportu i kontaktu z lokalną społecznością, aby wzmocnić pozycję pracowników młodzieżowych w Europie i Afryce w wykorzystaniu sportu jako czynnika udziału społeczności i podejścia do rozwiązywania problemów i potrzeb społeczeństwa oraz, szczególnie młodych ludzi znajdujących się w niekorzystnej sytuacji.

KE (My region, My Europe, Our Future, 2017) odnotowuje utrzymywanie się kwestii społecznych w Europie, podkreślając niższe wskaźniki integracji na rynku pracy dla grup defaworyzowanych (wśród których są kobiety i migranci) – ubóstwo w miejscu pracy i nieoptymalny wpływ istniejących programów ograniczania ubóstwa. W tym kontekście środowiska miejskie stanowią rdzeń dynamizmu gospodarczego, ale także pole gry dla szczególnych i dotkliwych problemów, takich jak bezrobocie, segregacja społeczna i ubóstwo. Młodzi ludzie są poważnie dotknięci wykluczeniem edukacyjnym (10,6% z 18-24 osób przedwcześnie kończących naukę w Europie według EUROSTAT) i wykluczeniem z pracy (6,1% młodzieży w wieku 18-24 lat w UE-28 NEETs na podstawie ustaleń EUROSTAT) .

Komisja Gospodarcza ONZ dla Afryki (Raport ekonomiczny na temat Afryki, 2017) przedstawia, w jaki sposób afrykańskie miasta borykają się z niską produktywnością, tworzeniem wolnych miejsc pracy, wysokim poziomem nieformalności, ogromnymi lukami w infrastrukturze i usługach, słabymi powiązaniami z obszarami wiejskimi i podatność na zmiany klimatu. Bank Światowy określa ilościowo afrykańskich młodych ludzi jako stanowiących 60% bezrobotnych.

Sport ma wartość społeczną, ekonomiczną i edukacyjną, a także posiada znaczny potencjał jako czynnik integracji grup defaworyzowanych. Sport jest szeroko stosowany na poziomie oddolnej młodzieży i grup społeczeństwa obywatelskiego jako instrument gromadzenia ludzi w celu refleksji i działania na rzecz wspólnych wyzwań i obaw. W tym kontekście projekt wykorzystuje metodologię raportowania społeczności jako instrument do rozpoznania i wzmocnienia oddolnej roli agregatora społecznego, jaką sport odgrywa dla społeczności, a zwłaszcza dla grup młodzieży znajdujących się w niekorzystnej sytuacji. Raportowanie społecznościowe to ruch opowiadania historii, który wykorzystuje odpowiedzialne praktyki opowiadania historii i narzędzia cyfrowe, takie jak technologie przenośne i kieszonkowe, aby wspierać ludzi w opowiadaniu i dzieleniu się własnymi historiami. Aby osiągnąć cele projektu, wykorzystane zostaną następujące techniki: Snapshot Stories, Dialog Wywiady i Personal Monologi. Wszystkie historie zostaną opublikowane na platformie internetowej.

Cele SCRED są następujące:

a) Tworzenie i pilotowanie Formatu Szkoleniowego dla rozwoju osób pracujących z młodzieżą jako trenerów w społecznych programach sprawozdawczych skierowanych do młodych ludzi aktywnych w sporcie;

b) Wzmocnienie pozycji młodych ludzi, którzy są aktywni w sporcie, jako Reporterzy Społeczni w zakresie oddolnej praktyki sportowej na poziomie społeczności w ramach Wymiany Młodzieży;

c) Przeprowadzenie fazy działalności lokalnej, w której w sporcie dziennikarze będą gromadzić opinie społeczności lokalnej

294935270 5428781387142240 3502473713211048752 N 311512041 5670703626283347 7518058768758061264 N 294616558 10221048003055751 3763556077642504992 N 295051566 338072968535029 5001022210426451884 N

Logo Ue Rgb

Logo Eacea